Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II-ga rocznica odsłonięcia tablicy pamiątkowej - patrona Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - komisarza Józefa Biniasia

Data publikacji 16.02.2021

Dwa lata temu, w 100. rocznicę utworzenia polskiej Policji Państwowej uhonorowano komisarza Józefa Biniasia odsłonięciem w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu tablicy upamiętniającej jego postać. Wczoraj, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu inspektor Dariusz Wesołowski złożył uroczyście kwiaty przed tablicami epitafijnymi, wśród których znajduje się patron dolnośląskiej jednostki. Z uwagi na stan epidemii obchody tego wydarzenia miały skromny charakter.

Komisarz Józef Biniaś (1888-1940) powstaniec wielkopolski i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Oficer Policji Państwowej. Kawaler Orderu Virtuti Militari. Zamordowany w siedzibie NKWD w Kalininie.

Komisarz Policji Państwowej Józef Biniaś urodził się 23 stycznia 1888 roku w miejscowości Rozbitrek, (pow. Międzychód). W roku 1910 powołany został do dwuletniej obowiązkowej służby wojskowej w wojsku pruskim z przydziałem do 3 pułku artylerii polowej, którą ukończył w stopniu kaprala i pozostał w wojsku. W latach 1915-1918 prowadził biuro sztabu 3 baterii 3 pułku. Ranny we wrześniu 1918 roku, trafił do szpitala wojskowego w Hochspeier, skąd uciekł do Polski.

W styczniu 1919 r. po wybuchu powstania wielkopolskiego wstąpił w szeregi Wojska Polskiego i dowodził kompanią powstańczą w Sierakowie i Chojnie, od lutego 1919 r. został dowódcą 4 kompanii 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich. W czasie wojny polsko-bolszewickiej uczestniczył między innymi w zdobyciu Kijowa i w walkach pod Mińskiem. W lipcu 1920 r. po odparciu ataku bolszewickiego nad Berezyną, za waleczność, mianowany został na stopień podporucznika. 4 lutego 1921 r., za niezwykłą waleczność i bohaterstwo podczas walk odwrotowych w rejonie Wierowa nad Bugiem, odznaczony został Krzyżem Walecznych. Od 15 marca 1921 r. do 21 maja 1922 r. skierowany został na kurs dokształcający dla oficerów bez cenzusu. Po zdaniu egzaminu, 17 czerwca 1922 r., odszedł do rezerwy Wojska Polskiego, po czym, wstąpił do Policji Państwowej.

W grudniu 1922 r. wstąpił do służby w Policji Państwowej zajmując stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Działdowie. 29 września 1924 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi „za skuteczną walkę z bandytami w czasie napadu na Stołpce”. W latach 1924-25 był Kierownikiem II Komisariatu Policji Państwowej w Toruniu. Następnie w latach 1925-1932 był Komendantem Powiatowym Policji Państwowej w Wąbrzeźnie. W okresie od 1932 do 1938 był Komendantem Powiatowym Policji Państwowej w Kamionce Strumiłłowej (woj. tarnopolskie). 9 listopada 1932 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości. 15 grudnia 1938 r. mianowany na Kierownika Komisariatu IV Policji Państwowej w Bydgoszczy.

1 września 1939 r. w związku z powszechną mobilizacją został powołany do wojska w Równem. 17 września 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie w Ostaszkowie. Józef Biniaś został zamordowany 5 kwietnia 1940 r. w siedzibie NKWD w Kalininie (dzisiejszy Twer). Spoczywa na cmentarzu wojskowym w Miednoje.

11 listopada 1976 r. dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie St. Ostrowskiego przyznano mu zbiorowo Order Virtuti Militari nadany żołnierzom polskim zgładzonym w Katyniu i innych nieznanych miejscach kaźni dla upamiętnienia ofiary ich życia w imię Niepodległości Polski. 9 listopada 2007 r. decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pośmiertnie, awansowany został na stopień komisarza Policji Państwowej.

W uroczystości II-giej rocznicy odsłonięcia tablicy pamiątkowej - patrona Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - komisarza Józefa Biniasia wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu podkom. Arkadiusz Majcherek. Z uwagi na stan epidemii obchody tego wydarzenia miały skromny charakter.

podkom. Wojciech Jabłoński

Powrót na górę strony