Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Od września w Zespole Szkół w Polkowicach ruszy klasa o profilu policyjnym

Data publikacji 25.04.2021

Tuż przed weekendem uczniowie Zespołu Szkół w Polkowicach w nietypowy sposób przedstawili ofertę edukacyjną swojej placówki na nowy rok szkolny 2021/2022. Młodzież zorganizowała briefing prasowy, podczas którego szczegółowo zaprezentowano walory i kierunki kształcenia, a wśród nich klasę o profilu policyjnym.

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Polkowicach, którzy zaprosili do siebie dziennikarzy, przedstawicieli powiatu i policji, zorganizowali swego rodzaju briefing prasowy. Podczas spotkania zaprezentowano nową ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021/22. Nowością w ofercie jest klasa o profilu policyjnym.

„Zespół Szkół w Polkowicach jest szkołą otwartą, przyjazną, stwarzającą możliwości rozwoju i przygotowującą do życia we współczesnym świecie. Taka jest misja naszej szkoły. To, co nas wyróżnia niewątpliwie spośród innych szkół, że realizujemy programy, które są dla nas narzędziem i które pozwalają w sposób bardzo planowy i rzetelny realizować kształcenie kluczowych kompetencji” – podkreślała dr Jolanta Rubiś – Kulczycka, Dyrektor Zespołu Szkół w Polkowicach.

Dyrekcja oraz nauczyciele w zakresie klasy policyjnej będą ściśle współpracować z Komendą Powiatową Policji w Polkowicach.

„Kto, jak nie młodzi ludzie, którzy mieszkają na terenie powiatu polkowickiego, najlepiej znają topografię naszego terenu, czy też problemy naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że program tej klasy, która wystartuje w nowym roku szkolnym, pozwoli wszystkim uczniom nie tylko na zaznajomienie się ze specyfiką służby w policji, ale również na podjęcie świadomej decyzji o wstąpieniu do tej służby”– powiedział mł. asp. Przemysław Rybikowski, oficer prasowy polkowickiej policji.

Obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach służy dwóch młodych funkcjonariuszy, którzy zaledwie rok temu opuścili mury Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, a którzy kształcili się w klasie o profilu mundurowym.

Osoby, które już teraz mogą przystąpić do procesu rekrutacji zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 lub z każdą Jednostką Policji najbliższa naszemu miejscu zamieszkania.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

asp. szt. Monika Kaleta
Źródło: KPP w Polkowicach

Powrót na górę strony