Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne zajęcia prowadzone przez policjantów z uczniami klasy mundurowej

Data publikacji 23.05.2021

Policjanci z Polkowic w ramach współpracy z Zespołem Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach spotkali się na zajęciach z uczniami klasy mundurowej. Wszystko po to, by stworzyć młodym ludziom, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbami mundurowymi, takie warunki kształcenia, by w sposób profesjonalny mogli zapoznać się ze specyfiką zawodu policjanta.

W Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach funkcjonują klasy o profilu mundurowym, a w przyszłym roku wystartuje klasa typowo policyjna. Nowa oferta edukacyjna będzie skierowana do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbą w tej właśnie formacji. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów polkowickiej szkoły średniej tak, aby w momencie podjęcia decyzji o związaniu swojej przyszłości z policyjnym mundurem, byli oni przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu polkowickiego podczas służby w lokalnie działającej jednostce.

Podczas czterech godzin lekcyjnych uczniowie klasy pierwszej i drugiej, poprzez rozmowę z dzielnicowym i oficerem prasowym polkowickiej jednostki mogli zapoznać się ze specyfiką służby. Licealiści poznali strukturę miejscowej komendy oraz charakterystykę i zadania poszczególnych wydziałów. Wyjaśnione zostały także zasady rekrutacji i etapy postępowania kwalifikacyjnego, które należy przejść by zostać funkcjonariuszem.

Miejscowi policjanci przybliżyli ponadto uczniom temat związany z używaniem przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. Licealiści zapoznali się z przepisami, a w szczególności z procedurami dotyczącymi przypadków, zasad i warunków użycia lub wykorzystywania ŚPB i broni palnej.

To właśnie młodzi ludzie, którzy mieszkają na terenie powiatu polkowickiego, najlepiej znają topografię tego terenu, czy też problemy tych mieszkańców. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez policjantów na pewno pozwala wszystkim uczniom nie tylko na zaznajomienie się ze specyfiką służby w policji, ale również na podjęcie świadomej decyzji o wstąpieniu do tej służby.

Obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach służy dwóch młodych funkcjonariuszy, którzy zaledwie rok temu opuścili mury Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, a którzy kształcili się w klasie o profilu mundurowym.

Osoby, które już teraz mogą przystąpić do procesu rekrutacji zapraszamy do kontaktu z Zespołem Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, tel.: 47-874-72-89.

Służbę w Policji może pełnić:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka
Źródło: KPP w Polkowicach

Powrót na górę strony