Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ekspozycja w dolnośląskiej komendzie z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Data publikacji 29.05.2021

29 maja obchodzony jest Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Dzięki uprzejmości Dolnośląskiego Koła Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa w holu głównym siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wystawiona została gablota z elementami i pamiątkami dolnośląskich policjantów biorących udział w misji na terenie Kosowa.

Do misji zagranicznych z garnizonu dolnośląskiego delegowanych było kilkudziesięciu funkcjonariuszy, a w 2019 roku zawiązane zostało Dolnośląskie Koło Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, które do chwili obecnej zrzesza 16 uczestników. Dzięki uprzejmości Koła w holu głównym siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wystawiona została gablota z elementami i pamiątkami dolnośląskich policjantów biorących udział w misji na terenie Kosowa. Policjanci zapraszają wszystkich weteranów MSWiA do wstąpienia do Koła celem integracji i wzajemnej pomocy oraz dzielenia się wzajemnymi doświadczeniami na polu działań misyjnych.

Misje pokojowe i stabilizacyjne organizowane są w regionach, w których trwają konflikty lub są one zakończone. Interwencja społeczności międzynarodowej ma pomóc w przywracaniu ładu i porządku prawnego zgodnie z demokratycznymi standardami. Przedsięwzięcia te są organizowane między innymi pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Polska Policja bierze aktywny udział w misjach pokojowych od 1992 roku, kiedy to pierwszy polski kontyngent policyjny został skierowany do pełnienia służby pod egidą ONZ, do będącej w stanie wojny Jugosławii.

nadkom. Kamil Rynkiewicz
Zespół Prasowy
KWP we Wrocławiu
  • gabloty z pamiątkami weteranów
  • gabloty z pamiątkami weteranów
  • gabloty z pamiątkami weteranów
  • gabloty z pamiątkami weteranów
  • gabloty z pamiątkami weteranów
  • HOL KWP i gabloty z pamiątkami weteranów
Powrót na górę strony