Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysty apel z okazji awansu generalskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Data publikacji 26.07.2021

26 lipca br. o godzinie 9 odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej dolnośląskiego garnizonu Policji. Uroczystość zorganizowano z okazji nominacji generalskiej Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Dariusza Wesołowskiego. Ceremonia odbyła się na terenie Oddziału Prewencji Policji dolnośląskiej komendy przy ul. Połbina we Wrocławiu.

Podczas uroczystości z okazji Święta Policji jaka miała miejsce 21 lipca 2021 roku przed Belwederem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda mianował Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu na stopień generalski, który przyznany został na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o Policji, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego.

Z okazji awansu generalskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego 26 lipca 2021 roku odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej dolnośląskiego garnizonu Policji wraz z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztofem Noculakiem oraz Zastępcami Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Mariuszem Bużdyganem i mł.insp. Robertem Frąckowiakiem, a także kadrą kierowniczą komórek i jednostek organizacyjnych dolnośląskiej komendy. Swoją obecnością uroczystość uświetnili również zaproszeni goście - Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Piotr Rupa, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu st.bryg. Marek Kamiński, kapelan dolnośląskiej Straży Pożarnej ksiądz Artur Szela, oraz kapelani związani z naszą formacją mundurową - ksiądz kanonik Stanisław Stelmaszek oraz ksiądz kanonik protojerej Grzegorz Cebulski, a także Dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Artur Barański, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Dariusz Przybytniowski, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Pan Artur Dyrcz, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. dolnośląskiego asp. szt. Piotr Malon oraz Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji Pani Helena Pawlak.

W imieniu kadry kierowniczej oficjalne gratulacje Panu Generałowi złożył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Krzysztof Noculak, który wraz Zastępcami Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Mariuszem Bużdyganem i mł.insp. Robertem Frąckowiakiem wręczyli nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu symboliczną szablę. Delegowani funkcjonariusze reprezentujący kadrę kierowniczą dolnośląskiej Policji - Komendant Miejski Policji we Wrocławiu insp. Maciej Januszkiewicz i Naczelnik Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Pani Aleksandra Gamoń wręczyli Panu Generałowi kwiaty oraz symboliczny upominek.

Podczas swojego wystąpienia nadinsp. Dariusz Wesołowski złożył podziękowania wszystkim przybyłym i podkreślił, że awans jest nie tylko jego zasługą ale wszystkich policjantów pracujących w dolnośląskim garnizonie.

Po zakończonej ceremonii, której finał uświetniła uroczysta defilada Kompanii Honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji, przy oprawie muzycznej zapewnionej przez Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, nadszedł czas na indywidualne gratulacje od zgromadzonych gości i kadry kierowniczej. Jeszce raz gratulujemy!!!

nadkom. Kamil Rynkiewicz
Zespół Prasowy
KWP we Wrocławiu

 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski wita się z pododdziałem oddając honor, obok dowódca uroczystości oraz zgrupowany pododdział
 • na zdjęciu widać sztandar jednostki oraz kompanię reprezentacyjną jednostki
 • na zdjęciu widać kompanię reprezentacyjną na uroczystości, widać fragment sztandaru
 • na zdjęciu widać przybyłych na uroczystość gości pod namiotem oraz przy mikrofonie Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski oddaje honor
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski przemawia
 • na zdjęciu widać stojących w dwóch rzędach policjantów biorących udział w uroczystości
 • dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinspektorowi Dariuszowi Wesołowskiemu
 • na zdjęciu nadinspektor Dariusz Wesołowski odbiera kwiaty i gratulacje od policjanta i pracownika policji
Powrót na górę strony