Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie obchody Święta Policji w garnizonie dolnośląskim

Data publikacji 29.07.2021

Święto Policji to dla funkcjonariuszy okres szczególny. To równolegle czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji za trud, z jakim realizują zadania na rzecz bezpieczeństwa obywateli mierząc się - jak pokazuje ostatnie półtora roku czasu pandemii - z coraz to nowszymi wyzwaniami. Wojewódzkie obchody 102 rocznicy powołania Policji Państwowej na Dolnym Śląsku rozpoczęły się 27 lipca br. oddaniem hołdu tym, którzy zginęli chroniąc życie i zdrowie obywateli. W trakcie wczorajszych obchodów po Mszy odprawionej w intencji dolnośląskiej Policji przyszedł czas na wyróżnienia dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu dolnośląskiego.

To już kolejne obchody rocznicy powstania Policji Państwowej, które przypadają na okres szczególny - czas, w którym wachlarz zadań realizowanych w związku z nadrzędnym celem, jakim jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, powiększył się o kolejne obowiązki realizowane na rzecz ograniczenia zagrożenia epidemicznego. W tej szczególnej chwili dziękujemy także wszystkim mieszkańcom, którzy wspólnie z nami angażują się w utrzymywanie bezpieczeństwa, zwłaszcza w ciągu ostatniego półtora roku, gdyż podczas tego okresu nabrało ono zupełnie nowego wymiaru w porównaniu z latami ubiegłymi.

W tym ważnym dla naszej formacji momencie czcimy również pamięć po wszystkich tych, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli. Dlatego 27 lipca 2021 roku po wystawieniu wart honorowych i wspólnej modlitwie, złożono znicze na terenie Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga, przed tablicą ku czci funkcjonariuszy zamordowanych przez NKWD w Twerze, natomiast wieńce i znicze złożone zostały pod Pomnikiem Poległych Policjantów na terenie Cmentarza Osobowickiego a także przed Tablicą Pamięci w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Tym samym Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz z I Zastępcą insp. Krzysztofem Noculakiem, a także delegacją reprezentującą kierowników komórek organizacyjnych dolnośląskiej komendy, poszczególnymi reprezentantami stowarzyszeń i związków, oddał hołd tym, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli zginęli w trakcie służby. Tego dnia na terenie Cywilno - Wojskowej Parafii Prawosławnej pw. Świętych Cyryla i Metodego we Wrocławiu odbyło się również nabożeństwo w intencji dolnośląskiej Policji, w którym uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wraz z członkami kadry kierowniczej dolnośląskiej komendy oraz poszczególnymi reprezentantami stowarzyszeń.

Kolejnego dnia obchodów 102 rocznicy powstania Policji Państwowej, 28 lipca 2021 roku o godz. 10:00 Msza św., odprawiona w intencji dolnośląskiej Policji odbyła się w Kościele pw. św. Stanisława, św. Doroty, św. Wacława.

Ten szczególny okres, to także czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji. Dlatego w dalszej części obchodów o godz. 12:00 Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz ze swoimi Zastępcami, insp. Krzysztofem Noculakiem, insp. Mariuszem Bużdyganem oraz mł.insp. Robertem Frąckowiakiem, a także delegacją reprezentującą kadrę kierowniczą dolnośląskiej Policji, spotkali się z wyróżnionymi funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi.

Na spotkaniu, które zorganizowane zostało na terenie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu przy ul. Pretficza, obecni byli również Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Paweł Hreniak, reprezentujący Marszałek Sejmu Panią Elżbietę Witek, Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej Ks. Jacek Kiciński oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także Dowódca Garnizonu Wrocław gen.bryg. Dariusz Krzywdziński, Komendant Nadoodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen.bryg. Tomasz Michalski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Piotr Rupa, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Marek Kamiński, Dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej we Wrocławiu płk Artur Barański, Komendant 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu płk Marek Wiza, Zastępca Komendanta 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego ppłk Andrzej Rakowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Tomasz Raczyk, Prokurator Regionalny we Wrocławiu Pan Bartosz Pęcherzewski, Prokurator Okręgowa we Wrocławiu Pani Agnieszka Mulka, Dolnośląski Inspektor Transportu Drogowego Pan Dariusz Przybytniowski, pełniąca obowiązki Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Pani dr Katarzyna Pawlak - Weiss, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Artur Dyrcz i Zastępca Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Bartłomiej Wiązowski.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili również kapelani dolnośląskiej Policji - ksiądz kanonik Stanisław Stelmaszek oraz ksiądz kanonik protojerej Grzegorz Cebulski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. dolnośląskiego asp.szt. Piotr Malon oraz Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji Pani Helena Pawlak.

Wśród gości obecni byli także przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Oddział we Wrocławiu: Przewodnicząca Stowarzyszenia Pani Alicja Kluz oraz Koordynator Stowarzyszenia Pan Piotr Kacprzyński. O oprawę muzyczną podczas uroczystości zadbała Orkiestra Policyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, pod przewodnictwem podinsp. Adama Witiwa – kapelmistrza orkiestry.

Przybyli funkcjonariusze oraz zaproszeni goście uczcili minutą ciszy pamięć wszystkich policjantów poległych na służbie oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji zmarłych w wyniku zakażenia wirusem Sars-Cov-2.

Tegoroczne obchody łączą się z wyjątkowo ważnym wydarzeniem dla dolnośląskiej Policji, bowiem w dniu 21 lipca br, podczas centralnych obchodów Święta Policji w Warszawie, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski otrzymał nominację na pierwszy stopień w korpusie generałów Policji.

W trakcie swojego przemówienia nadinsp. Dariusz Wesołowski podziękował wszystkim policjantom i pracownikom garnizonu dolnośląskiego, kierując do nich słowa: "To zaszczyt służyć z Wami, to zaszczyt wspólnie z Wami decydować o bezpieczeństwie mieszkańców całego Dolnego Śląska".

Najważniejszym elementem ceremonii było wręczenie wyznaczonym policjantom medali, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Za Długoletnią Służbę” wyróżnił funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych garnizonu dolnośląskiego 10 złotymi, 13 srebrnymi i 5 brązowymi medalami.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” odznaczono na Dolnym Śląsku 6 funkcjonariuszy, Srebrną 12 funkcjonariuszy, natomiast 49 Odznaką Brązową. W tym roku w całym garnizonie dolnośląskim awans w korpusie oficerów starszych, oficerów młodszych, aspirantów, podoficerów i szeregowych otrzymało łącznie 1719 policjantów

W czasie obchodów Święta Policji medalem "Za Zasługi dla Policji" wyróżniony został zgodnie z Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji płk Tomasz Raczyk - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu

Do poświęcenia i odwagi, z jaką policjanci nieustannie służą społeczeństwu oraz do trudu jaki wkładają w swoją ciężką pracę pracownicy cywilni nawiązała również Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek w swoim liście, odczytanym podczas uroczystości przez reprezentującego ją Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Pawła Hreniaka.

 

nadkom. Kamil Rynkiewicz
Zespół Prasowy
KWP we Wrocławiu

  • Zdjęcie przedstawia mszę w Parafii Prawosławnej we Wrocławiu. Autor zdjęcia - Tomasz Wolniaczyk, Wydział Prezydialny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
  • Treść listu od Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opis filmu: Film przedstawia uroczystość Obchodów Wojewódzkiego Święta Policji, które odbyły się w sali sztabowej Bazy Logistycznej we Wrocławiu.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 44.42 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony