Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w Wałbrzychu, Legnicy, Świdnicy i Lubaniu

Data publikacji 02.08.2021

Ostatnie cztery Jednostki garnizonu dolnośląskiego obchodziły u siebie Święto Policji. 102 rocznica powstania Policji Państwowej była okazją do wręczenia mianowań na wyższe stopnie policyjne, a także wyróżnień tym funkcjonariuszom i pracownikom Policji, którzy szczególnie wykazali się swoją pracą i zaangażowaniem. Uroczystości w formie zbiórki odbyły się na terenie Wałbrzycha, Legnicy, Świdnicy i Lubania. Uczestniczyli w nich Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert Frąckowiak.

Uroczysta zbiórka z okazji obchodów Święta Policji w Wałbrzychu odbyła się w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju. Oficjalna część wydarzenia rozpoczęła się po złożeniu meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu. Wśród zaproszonych gości był m. in. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Ksiądz Biskup z Diecezji Świdnickiej, Kapelan Wałbrzyskiej Policji, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz samorządowcy gmin powiatu wałbrzyskiego. Powitani zostali również przedstawiciele Prokuratury, służb mundurowych, instytucji oraz firm na co dzień współpracujących z wałbrzyską Policją oraz policjantki policjanci i pracownicy Policji, odznaczeni funkcjonariusze oraz wszyscy obecni goście. W tym roku w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu na wyższe stopnie służbowe awansowało 105 policjantów i wyróżnionych zostało 7 pracowników cywilnych.

Obchody Święta Policji w Legnicy odbyły się w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej. Rozpoczęły się jak zwykle od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu. Na uroczystości powitano zaproszonych gości, wśród których była Pani Poseł RP oraz Pani Senator RP, Starosta legnicki, Wicestarosta legnicki, Prezydent Miasta Legnicy, Przewodnicząca Rady Miejskiej Legnicy oraz samorządowcy z legnickich gmin, przedstawiciele sądu, prokuratury, służb mundurowych, instytucji oraz firm na co dzień współpracujących z legnicką jednostką oraz policjantki, policjanci i pracownicy, rodziny mianowanych i odznaczonych oraz wszyscy obecni goście. Z okazji Święta Policji awanse odebrało 67 policjantów, których rozkazy ze względu na rangę podpisywane były przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy.

W Sali Narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy na obchody uroczystości zebrali się policjanci oraz pracownicy cywilni garnizonu świdnickiego, a także zaproszeni goście. Przybyli m.in.. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Grzegorz Macko, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Bałabuch, Kapelan świdnickiej Policji, Starosta Powiatu Świdnickiego, Prezydent Miasta Świdnica, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu świdnickiego, przedstawiciele służb mundurowych. Wśród przybyłych gości nie zabrakło też przedstawicielek Koła Ligi Kobiet Polskich oraz rodzin awansowanych i nagrodzonych policjantów i pracowników cywilnych.

Tego samego dnia w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I st. im.. Oskara Kolberga w Lubaniu uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Robertowi Frąckowiakowi przez dowódcę uroczystości. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu podinspektor Piotr Pietrykowski przywitał zaproszonych gości w tym przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, samorządów, emerytów, policjantów i pracowników Policji oraz wszystkich obecnych gości. Obchody powołania Policji Państwowej zawsze wiążą się z awansami i odznaczeniami. Podczas tej uroczystej zbiórki rozkazy o mianowaniu na wyższy stopień służbowy odebrało 22 funkcjonariuszy.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu zabrali głos na uroczystościach życząc dalszych sukcesów wyróżnionym policjantom i pracownikom cywilnym. W swoich mowach podkreślali jak trudna jest to praca, ale jak wielką przynosi satysfakcję.

Wszystkim awansowanym, nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

asp. szt.. Monika Kaleta
Źródło: KMP w Legnicy
KMP w Wałbrzychu
KPP w Świdnicy
KPP w Lubaniu

  • Meldunek składany przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu
  • Policjanci biorący udział w  uroczystości
  • Policjanci i zaproszeni goście na uroczystej sali
  • Gratulacje składane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
  • Zaproszeni goście na uroczystość
  • Policjanci biorący udział w obchodach.
  • Msza święta z okazji Święta Policji.
  • Gratulacje składane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
  • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wraz z innymi komendantami.
Powrót na górę strony