Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko dotyczące zdarzeń w Lubinie

Data publikacji 09.08.2021

Policyjna interwencja, która miała miejsce 6 sierpnia br. w Lubinie, realizowana była po przyjęciu wezwania od matki mężczyzny. Z treści zgłoszenia wynikało, że jej syn jest agresywny i pobudzony. Miał rzucać kamieniami w okna zabudowań. Kobieta zaznaczyła, że syn nadużywa narkotyków. Policjanci przybyli na miejsce zdarzenia podjęli interwencję wobec mężczyzny. W odpowiedzi na jego agresywne zachowanie zastosowano środki przymusu bezpośredniego. Ze względu na stan zdrowia mężczyzny na miejsce zdarzenia wezwano karetkę pogotowia. Zatrzymany mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego z funkcjami życiowymi czyli wyczuwalnym tętnem i oddechem. Policjantów o jego zgonie poinformował szpital.

Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim. Bada ją również Wydział Kontroli KWP we Wrocławiu oraz specjalnie powołany przez Komendanta Głównego Policji zespół Biura Kontroli KGP. W interesie Policji jest jak najszybsze wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Na wniosek Policji przyspieszono przeprowadzenie sekcji zwłok mężczyzny uwzględniającej badanie toksykologiczne. Pozwoli ona wyjaśnić bezpośrednią przyczynę śmierci zatrzymanego.

Prosimy o powstrzymanie się w formułowaniu opinii i wniosków do czasu zakończenia postępowania. Kluczowe w wyjaśnieniu sprawy będą wyniki badań toksykologicznych i sekcji zwłok. Policji zależy na rzetelnym oraz obiektywnym wyjaśnieniu tej sprawy.

Apelujemy również o powstrzymanie się od udziału w zamieszkach i nawoływania do nich. Wczoraj przed Komendą Powiatową Policji w Lubinie doszło do zamieszek, podczas których policjantów obrzucano tzw. koktajlami Mołotowa i kamieniami. Agresywny tłum skandował obraźliwe i wulgarne hasła oraz uszkodził mienie, w tym budynek jednostki Policji. W zajściu rannych zostało 6 policjantów. W dotychczasowych wydarzeniach zatrzymano 57 osób, które odpowiedzą m.in. za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, znieważenie policjantów, czynną napaść na funkcjonariusza czy uszkodzenie mienia. Policja wystąpi do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec najbardziej agresywnych uczestników wydarzeń.

Podkreślamy, że nie ma zgody na tego typu zachowania, które narażają innych ludzi na niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia. Wytłumaczeniem przestępczych zachowań nie mogą być emocje. Wobec najbardziej agresywnych uczestników zgromadzenia, policja wystąpi z wnioskiem do prokuratury o zastosowanie  tymczasowego aresztowania.

Raz jeszcze apelujemy o nie podsycanie emocji. Zależy nam na rzetelnym i obiektywnym wyjaśnieniu sprawy. Do tego jednak potrzeba czasu. Z ocenami powstrzymajmy się do ustaleń prokuratury i instytucji kontrolnych. Zapewniamy zarówno o naszej determinacji w dążeniu do wyjaśnienia przebiegu całego zdarzenia, jak również działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Lubina.

Zespół Prasowy
KWP we Wrocławiu

Powrót na górę strony