Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Turysto – wypoczywaj świadomie i zgodnie z prawem, apelują miliccy policjanci

Data publikacji 23.09.2021

Rezerwat przyrody „Stawy Milickie” jest największym tego typu obszarem na terenie województwa dolnośląskiego – posiada powierzchnię 5.298,15 hektarów – i stanowi jedną z najważniejszych ostoi ptaków wodno – błotnych w Polsce. Dzięki temu każdego roku przyciąga rzesze turystów, którzy przyjeżdżają podziwiać uroki jego malowniczych krajobrazów. Należy jednak pamiętać, że pobyt na terenie rezerwatu przyrody wiąże się z obowiązkiem przestrzegania przepisów prawa, które obowiązują w takim obszarze i które zostały ustanowione dla ochrony żyjących tam gatunków zwierząt i roślin. Ponadto milickie stawy są obrębem hodowlanym, gdzie obowiązuje wiele zakazów wstępu, których łamanie może nieść przykre konsekwencje prawne.

Kilka dni temu funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Miliczu wspólnie ze strażnikami Państwowej Straży Leśnej w Miliczu oraz przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, przeprowadzili działania w obrębie kompleksów stawów hodowlanych Ruda Sułowska oraz Stawno i Potasznia ukierunkowane na ujawnianie wykroczeń popełnianych przez osoby wypoczywające na terenie rezerwatu przyrody i obrębów hodowlanych „Stawy Milickie”. Ujawnione podczas działań wykroczenia polegały głównie na wchodzeniu na obszary niedozwolone przez osoby nieuprawnione. Funkcjonariusze wobec osób łamiących prawo wyciągnęli stosowne konsekwencje prawne.

Żeby wypoczynek na terenie rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” był miły i dobrze wspominany należy przestrzegać obowiązujących tam zasad. Co powinniśmy wiedzieć planując wycieczkę do rezerwatu przyrody „Stawy Milickie”?

Z uwagi na fakt, iż jest to rezerwat przyrody poruszanie się w granicach tego unikatowego obszaru może odbywać się wyłącznie po szlakach turystycznych. Powyższe nie powinno jednakże stanowić powodu do zmartwień, bowiem sieć szlaków turystycznych w tym rezerwacie jest dobrze rozwinięta, a do dyspozycji miłośników wycieczek na łonie natury udostępniono wiele atrakcyjnych tras pieszych, rowerowych, kajakowych, a nawet konnych.

Poza zakazem schodzenia ze szlaków turystycznych, obowiązkiem każdego świadomego turysty jest również przestrzeganie następujących zasad:

  • nie można wjeżdżać rowerem i wchodzić w miejsca zagrodzone szlabanem i ignorować tablic z informacją o zakazie wstępu lub wjazdu – nie zostały tam posadowione bez powodu (w rezerwacie znajdują się na przykład kolonie lęgowe ptaków, w których obecność ludzi nie jest wskazana);
  • wchodzenie do wody i w trzcinowiska, kąpanie się w stawach lub pływanie po nich kajakami jest zabronione – te miejsca w rezerwacie to królestwo ptaków i innych zwierząt, nie zakłócajmy ich spokoju;
  • czworonogi należy trzymać na smyczy (między innymi po to aby uniknąć sytuacji, w której pobiegną za zwierzyną);
  • warto zachować ciszę – w końcu, czy nie tego szukamy na łonie natury?
  • nie należy używać dronów i latać motolotnią nad stawami – z obserwacji ornitologów wynika, iż wykorzystanie takich urządzeń powoduje płoszenie ptaków, a przecież rezerwat stanowi ich ostoję;
  • nie można rozpalać ognisk i używać ognia – pożar w rezerwacie mógłby przybrać rozmiar klęski ekologicznej!
  • dbaj o otoczenie i nie zaśmiecaj terenu – w dobrym tonie jest zabranie (niepozostawianie w rezerwacie) wygenerowanych przez siebie drobnych śmieci na przykład papierowych i foliowych opakowań, butelek i tym podobnych.

Warto zdawać sobie sprawę, iż wchodzenie w strefy poza szlakami i nieprzestrzeganie powyższych zasad, powoduje bardzo duże zagrożenie dla ornitofauny. Poruszając się poza szlakami turystycznymi, w miejscach gdzie ptaki nie są przyzwyczajone do obecności człowieka, powodujemy ich płoszenie i niepokojenie, co ma swoje konsekwencje przyrodnicze.

Należy przy tym zaznaczyć, że poruszanie się poza szlakami turystycznymi i nieprzestrzeganie ogólnych zasad stanowi wykroczenie, bowiem w rezerwacie obowiązują zakazy wynikające z artykułu 15 ustęp 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, za których złamanie grozi kara grzywny.

Mapy wyznaczające szlaki turystyczne w rezerwacie przyrody „Stawy Milickie” dostępne są na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka
Źródło: KPP w Miliczu

Powrót na górę strony