Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Wojewódzkie Sympozjum Działań Profilaktycznych we Wrocławiu

Data publikacji 26.10.2021

Odbyło się I Wojewódzkie Sympozjum Działań Profilaktycznych we Wrocławiu, którego celem była głównie profilaktyka względem seniorów, szczególnie narażonych na działania przestępców. W spotkaniu wzięli udział policjanci oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie.

W dniu 22 października br. odbyło się I Wojewódzkie Sympozjum Działań Profilaktycznych we Wrocławiu, którego celem było podniesienie wiedzy i standardów pracy policjantów w zakresie takich przedsięwzięć jak:

  • problematyka seniorów,
  • zacieśnienie współpracy policji ze społeczeństwem, w tym organizowanie debat społecznych,
  • dostosowanie działań profilaktycznych policji do zdiagnozowanych zagrożeń społecznych.

Głównym założeniem spotkania było wspólne wypracowanie standaryzacji przedsięwzięć profilaktycznych oraz edukacja funkcjonariuszy w zakresie prawidłowości postępowania w kontaktach z osobami starszymi, prowadzenia w tym zakresie działań prewencyjnych.

Prelegentami spotkania byli dr Marta Waniszewska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie, policjanci służb kryminalnych KWP we Wrocławiu, asp. Magdalena Janiec -Wasylów oraz kom. Beata Borowicz – z Wydziału Prewencji komendy wojewódzkiej. W sympozjum udział wzięło 40 policjantów województwa dolnośląskiego, którzy na co dzień nadzorują oraz realizują zagadnienia dotyczące profilaktyki społecznej.

Dr Marta Waniszewska w trakcie spotkania poruszała problematykę seniorów i tego dlaczego tak łatwo stają się ofiarami oszustwa. Pokazywała jak skutecznie rozmawiać z osobami starszymi, by do nich dotrzeć i ich przekonać.

Policjanci Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu przedstawili natomiast model i kierunek pracy w zakresie przestępstw popełnianych na seniorach na terenie województwa dolnośląskiego. Skupiono się w tym wypadku również na skutecznym przekazie społecznym.

Policjantki Wydziału Prewencji komendy wojewódzkiej poruszyły temat budowania pozytywnego wizerunku policji poprzez profilaktykę, zaznaczały jak ważny jest bezpośredni kontakt ze społeczeństwem, jak profilaktyka może wpływać na spadek przestępczości oraz poruszono ważny temat debaty społecznej. Pokazano narzędzia jak zachęcić społeczeństwo do udziału w takiego typu debacie oraz jak rozmawiać z seniorami. Wszystko to po to, by dialog spełniał swoje założenie i był skuteczny.

asp. szt. Monika Kaleta
Źródło: Wydział Prewencji
KWP we Wrocławiu

Powrót na górę strony