Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląscy policjanci apelują – PRZESTRZEGAJMY OBOWIĄZUJĄCYCH OBOSTRZEŃ- to nasza wspólna sprawa!

Data publikacji 03.11.2021

Pandemia nadal trwa. A w ostatnim czasie w Polsce wzrosła liczba zakażeń koronawirusem Covid-19, dlatego dolnośląscy policjanci nieprzerwanie prowadzą działania, których celem jest ograniczenie transmisji wirusa. W sklepach, pociągach czy autobusach policjanci przypominają wszystkim o obowiązujących zasadach i reagują na lekceważące podejście do zagrożenia. Pamiętajmy, to od odpowiedzialności nas wszystkich zależy w jakim tempie będzie następować transmisja choroby.

Światowa walka z pandemią Covid-19 wciąż trwa. Obok medyków na froncie walki nieustannie stoją także służby mundurowe. Dolnośląscy policjanci każdego dnia sprawdzają na terenie naszego województwa, czy mieszkańcy oraz osoby odwiedzające ten rejon stosują się do obostrzeń wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa i reagują na zauważone nieprawidłowości.

Pod szczególnym nadzorem funkcjonariuszy są sklepy, środki komunikacji publicznej i wszystkie te miejsca, w których gromadzą się mieszkańcy. Nadal musimy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w tych miejscach niezmiennie należy zakrywać usta i nos maseczką.

Najskuteczniejszą metodą walki z pandemią pozostaje dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa odpowiednią maseczką oraz częsta dezynfekcja rąk. Zasady te pozwalają uchronić przed wirusem siebie, ale także innych. W tych trudnych czasach trzeba wykazać się odpowiedzialnością za siebie i innych.

Po raz kolejny apelujemy o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie oraz o przestrzeganie tych zasad. Przypominamy, że w przypadku niestosowania się do obowiązku zasłaniania ust i nosa policjant może nałożyć mandat karny lub skierować do sądu wniosek o ukaranie, a o rażącym łamaniu przepisów poinformować inspektora sanitarnego, gdzie kara administracyjna nałożona przez tę instytucję może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Policjanci w ramach codziennych obowiązków odwiedzają również osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia wysokich kar finansowych wobec tych osób, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Nie lekceważmy nadal obowiązujących obostrzeń! Pamiętajmy, to od odpowiedzialności nas wszystkich zależy zdrowie i życie nasze i naszych bliskich.

Więcej na temat aktualnie obowiązujących przepisów można znaleźć na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka
Źródło: KPP w Świdnicy, KMP w Jeleniej Górze

Powrót na górę strony