Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pościg transgraniczny - wspólne ćwiczenia polskich i czeskich policjantów

Data publikacji 09.11.2021

Funkcjonariusze z kłodzkiej komendy powiatowej wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Hradec-Kralove wzięli udział w ćwiczeniach doskonalących współdziałanie służb w ramach pościgu transgranicznego za uzbrojonymi przestępcami. Działania zrealizowano w ramach projektu pod nazwą: „Wspólne pogranicze - wspólne bezpieczeństwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ćwiczenia odbyły się w rejonie przejścia granicznego Tłumaczów-Otovice.

W dniu 8 listopada br. funkcjonariusze z kłodzkiej komendy i czescy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach transgranicznych w ramach projektu „Wspólne pogranicze - wspólne bezpieczeństwo” w Euroregionie Glacensis. Zadanie praktycznie, z którym musieli zmierzyć się uczestnicy ćwiczeń dotyczyło sprawdzania umiejętności prowadzenia działań pościgowych w obrębie granicy dwóch państw, w tym konkretnym przypadku Polski i Republiki Czeskiej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał dokonanie rozboju z użyciem broni palnej przez dwóch uzbrojonych napastników na terenie Polski. Po którym rozpoczynał się pościg za sprawcami prowadzony przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego kłodzkiej komendy. Po dojechaniu do strefy przygranicznej sprawcy kierowali się na przejście graniczne Tłumaczów-Otovice, gdzie już do pomocy skierowani zostali policjanci z Republiki Czeskiej. Kłodzcy funkcjonariusze przy użyciu między innymi kolczatki drogowej dokonali zatrzymania pojazdu oraz sprawców.

Analogiczna sytuacja i działania odbyły się na trasie Ścinawka Górna - Broumov, gdzie tym razem czescy policjanci dokonali zatrzymania sprawców rozboju. Zaprezentowane ćwiczenia miały na celu doskonalenie współpracy czeskich i polskich jednostek policyjnych rozmieszczonych w strefie przygranicznej oraz wdrażanie i utrwalanie międzynarodowych procedur pościgu transgranicznego przy współdziałaniu i wymianie informacji ze Wspólną Polsko-Czeską Placówką w Kudowie-Zdroju. Dzięki przywołanym ćwiczeniom, funkcjonariusze zdobywali i udoskonalali umiejętności w prowadzeniu działań pościgowych. Był to także dobry czas do wspólnych rozmów, wymiany informacji i doświadczeń zawodowych. Takie projekty z pewnością przyczynią się do poprawy efektywności pracy Policji na pograniczu i jeszcze lepszej realizacji zadań służbowych, a co za tym idzie - do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka
Źródło: KPP w Kłodzku

  • ćwiczenia z czeską policją na drodze mające za zadanie złapanie groźnych przestępców. Blokada na drodze i prowadzenie zatrzymanego mężczyzny
  • ćwiczenia z czeską policją na drodze mające za zadanie złapanie groźnych przestępców. Blokada na drodze i prowadzenie zatrzymanego mężczyzny
  • ćwiczenia z czeską policją na drodze mające za zadanie złapanie groźnych przestępców. Blokada na drodze i prowadzenie zatrzymanego mężczyzny
  • ćwiczenia z czeską policją na drodze mające za zadanie złapanie groźnych przestępców. Blokada na drodze i prowadzenie zatrzymanego mężczyzny
  • ćwiczenia z czeską policją na drodze mające za zadanie złapanie groźnych przestępców. Blokada na drodze i prowadzenie zatrzymanego mężczyzny
  • ćwiczenia z czeską policją na drodze mające za zadanie złapanie groźnych przestępców. Blokada na drodze i prowadzenie zatrzymanego mężczyzny
  • ćwiczenia z czeską policją na drodze mające za zadanie złapanie groźnych przestępców. Blokada na drodze i prowadzenie zatrzymanego mężczyzny
Powrót na górę strony