Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wałbrzyscy policjanci wspólnie z czeskimi funkcjonariuszami ćwiczyli pościg transgraniczny

Data publikacji 12.11.2021

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Hradec-Králové wzięli udział w ćwiczeniach doskonalących współdziałanie służb w zakresie pościgu transgranicznego za uzbrojonymi przestępcami. Działania zrealizowano w ramach projektu pod nazwą: „Wspólne pogranicze - wspólne bezpieczeństwo” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

We wtorek funkcjonariusze z wałbrzyskiej komendy i czescy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach transgranicznych w ramach projektu „Wspólne pogranicze - wspólne bezpieczeństwo” w Euroregionie Glacensis. Zadanie praktycznie, z którym musieli zmierzyć się uczestnicy ćwiczeń, dotyczyło sprawdzania umiejętności prowadzenia działań pościgowych w obrębie granicy dwóch państw - w tym konkretnym przypadku Polski i Republiki Czeskiej. Ćwiczenia obejmowały symulację pościgu za samochodem. Sprawca przestępstwa miał przekroczyć przejście graniczne Tłumaczów - Otovice, gdzie do pomocy skierowani zostali policjanci z Republiki Czeskiej. Funkcjonariusze przy użyciu między innymi kolczatki drogowej dokonali zatrzymania pojazdu oraz sprawcy. Analogiczna sytuacja i działania odbywały się na trasie Broumov - Ścinawka Górna, gdzie tym razem dzięki skoordynowanym działaniom wałbrzyscy policjanci dokonali zatrzymania przestępcy.

Głównym celem wspólnie prowadzonych działań było sprawdzenie w praktyce obowiązujących międzynarodowych procedur przewidzianych przy tego typu zdarzeniach, połączone ze sprawdzeniem komunikacji, przepływu informacji oraz efektem końcowym, czyli koordynacją działań związanych z wystawieniem punktu blokadowego. Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom, funkcjonariusze zdobyli i udoskonalili umiejętności w prowadzeniu działań pościgowych.

Na zakończenie ćwiczeń przedstawiciele służb biorących udział w działaniach wypracowali wspólne wnioski, które w przypadku wystąpienia podobnej sytuacji w rzeczywistości, usprawnią międzynarodową współpracę. Takie projekty z pewnością przyczynią się do poprawy efektywności pracy Policji na pograniczu i jeszcze lepszej realizacji zadań służbowych, a co za tym idzie, do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka
Źródło: KMP w Wałbrzychu

Powrót na górę strony