Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Kłodzka i funkcjonariusze Straży Leśnej wspólnie patrolowali lasy

Data publikacji 18.11.2021

Policjanci powiatu kłodzkiego wspólnie ze strażnikami leśnymi z Nadleśnictwa w Bardzie Śląskim organizują wspólne patrole. Działania mają między innymi zapobiec nielegalnej wycince i kradzieżom drzewa z lasu. Zadaniem mundurowych jest współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw związanych z lasem. Chodzi tu między innymi o kradzieże drewna, kłusownictwo i szkodnictwo leśne.

Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej monitorują i dbają o to, by las nie był niszczony, a w przypadku zagrożenia podejmują działania, aby chronić jego zasoby. Wszystkie czynności są niezbędne, aby zachować walory tego wyjątkowego miejsca. We wszystkich tych czynnościach strażnikom pomagają policjanci. Podczas wspólnych patroli mundurowi zwracają szczególną uwagę na osoby, które naruszają zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, czy też zatrzymują się na drogach publicznych i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podjęte przedsięwzięcia ukierunkowane są również na wyeliminowanie procederu nielegalnego pozyskiwania drewna, kłusownictwa, szkodnictwa leśnego, w tym zaśmiecania terenów leśnych, a także działania zmierzające do ukrócenia „rajdów” pojazdami typu quady czy crossy.

Przypominamy, że na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika z zapisów ustawy. Obowiązuje on cały rok i nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.

asp. szt. Monika Kaleta
Źródło: KPP w Kłodzku

Powrót na górę strony