Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Drugstop” w jeleniogórskiej szkole

Data publikacji 27.11.2021

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze odbyły się działania edukacyjno-profilaktyczne w ramach projektu realizowanego przez policjantów z Polski i Czech pod nazwą „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”.

Funkcjonariuszka z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze – mł. asp. Beata Sosulska-Baran, przeprowadziła spotkanie z uczniami klas III jednej z jeleniogórskich placówek oświatowych w ramach projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”.

Podczas rozmowy z młodzieżą policjantka przedstawiła założenia projektu oraz zaprezentowała pokaz multimedialny dotyczący szkodliwości zażywania środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej w związku z posiadaniem, produkcją oraz dystrybucją narkotyków.

Ponadto mundurowa poinformowała uczniów o możliwości bezpłatnego pobrania na telefon komórkowy, z platformy Sklep Play, aplikacji DRUGSTOP. Zawiera ona szereg informacji dotyczących zażywania środków psychoaktywnych, między innymi konsekwencje zdrowotne tego działania, mity i stereotypy dotyczące narkotyków, zakres odpowiedzialności karnej związanej z posiadaniem i handlem zabronionymi substancjami oraz listę instytucji pomocowych.

Celem projektu realizowanego w Polsce i Czechach jest zintensyfikowanie współpracy jednostek Policji z tych dwóch krajów w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz ludności w rejonie przygranicznym. Ma on również doprowadzić do podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej poprzez rozpowszechnianie rzetelnych informacji na temat działania środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za ich posiadanie i rozprowadzanie.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk
Źródło: KMP w Jeleniej Górze

Powrót na górę strony