Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na Dolnym Śląsku ruszyły policyjne patrole narciarskie

Data publikacji 13.12.2021

W minioną sobotę na stacji narciarskiej „Winterpol” w Karpaczu pojawił się policyjny patrol narciarski, który rozpoczął tym samym działania prewencyjne w ramach akcji „Bezpieczne stoki” w kotlinie jeleniogórskiej. Mundurowi przygotowali dla najmłodszych pogadanki na temat bezpieczeństwa na stokach, a także rozdawali dzieciom odblaski. Na Dolnym Śląsku policyjne patrole narciarskie już od kilku lat niezmiennie czuwają nad bezpieczeństwem wielbicieli zimowego szaleństwa.

11 grudnia 2021 roku jeleniogórscy policjanci – mł.asp. Beata Sosulska-Baran oraz st. asp. Krzysztof Patek, prowadzili na stoku narciarskim w Karpaczu działania edukacyjno-prewencyjne dla najmłodszych. Funkcjonariusze w ramach akcji „Bezpieczne stoki” edukowali dzieci i młodzież w zakresie bezpiecznej zabawy na śniegu oraz bezpiecznych zachowań na stoku. Szczególną uwagę mundurowi zwrócili na konieczność używania kasku podczas jazdy na nartach oraz snowboardzie. Ponadto rozdawali najmłodszym odblaski.

Funkcjonariusze wzorem lat ubiegłych będą pełnić służbę na stokach głównie w weekendy, w okresach świątecznych, gdy jest większy ruchu turystyczny, natomiast podczas ferii pojawią się na stokach również w dni powszednie.

Policyjne patrole narciarskie wykonują przede wszystkim zadania prewencyjne, w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Zwracają baczną uwagę na sprzęt, który narciarze bardzo często pozostawiają bez opieki, legitymują osoby podejrzanie zachowujące, zwracają uwagę na kulturę i takt na stoku oraz w kolejkach do wyciągu, a także pilnują, aby wielbiciele zimowego szaleństwa nie zjeżdżali z wyznaczonych tras i nartostrad. W przypadku turystów, którzy popełniają wykroczenia, policjanci w zależności od sytuacji stosują pouczenia lub nakładają mandaty karne. 

Mundurowi nie tylko czuwają nad bezpieczeństwem narciarzy, ale również pomagają ratownikom GOPR w udzielaniu pierwszej pomocy. Co roku funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w patrolach narciarskich, uczestniczą w kursie udzielania pierwszej pomocy. Jest to niezwykle ważna umiejętność, ponieważ często policjanci zjawiają się jako pierwsi na miejscu wypadku.

Przypominamy, że w przypadku, gdy osoba nietrzeźwa uczestniczy w zdarzeniu na stoku - zarówno jeśli jest sprawcą, jak i pokrzywdzonym, towarzystwo ubezpieczeniowe z tego tytułu może odmówić wypłaty odszkodowania. Ponadto dzieci i młodzież do lat 15 mają obowiązek jazdy na stokach narciarskich w kaskach. W przypadku lekceważenia tego obowiązku funkcjonariusze będą karać mandatem rodziców bądź opiekunów, a w przypadku odmowy jego przyjęcia, zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu. Należy pamiętać jednak o tym, że nie chodzi tu o kary, ale o to, że kask ma chronić życie i zdrowie dzieci oraz młodzieży.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk
Źródło: KMP w Jeleniej Górze

Powrót na górę strony