Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powierzenie obowiązków Zastępcom Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Data publikacji 17.12.2021

17 grudnia 2021 roku Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wręczył rozkaz personalny mł. insp. Robertowi Frąckowiakowi, któremu Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powierzył obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - nadzorującego pion służby logistycznej. Obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nadzorującego pion służby prewencyjnej, powierzone zostały zgodnie z rozkazem Komendanta Głównego Policji - insp. Pawłowi Barskiemu pełniącemu dotychczas służbę na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

Dzisiaj w budynku dolnośląskiej komendy Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wręczył rozkaz personalny mł. insp. Robertowi Frąckowiakowi, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który od chwili obecnej pełnił będzie obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – nadzorującego nadal pion służby logistycznej. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wręczył również rozkaz personalny insp. Pawłowi Barskiemu, któremu Komendant Główny Policji powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - nadzorującego pion służby prewencyjnej. Insp. Paweł Barski pełnił dotychczas służbę na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

W trakcie spotkania Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski pogratulował awansu swoim Zastępcom. Pełniący obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert Frąckowiak podkreślił, że powierzenie obowiązków na obecnym stanowisku to dla niego ogromne wyróżnienie, które stanowi jednocześnie motywację do jeszcze cięższej dalszej służby na rzecz garnizonu dolnośląskiego. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadzorujący pion służby prewencyjnej insp. Paweł Barski dziękując za powierzone mu zaufanie obiecał, że dołoży wszelkich starań by współpraca z dolnośląskimi policjantami układała się jak najlepiej. Gratulacje związane z awansem złożył również mł. insp. Robertowi Frąckowiakowi oraz insp. Pawłowi Barskiemu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Mariusz Bużdygan.

Mł. insp. Robert Frąckowiak służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Plutonie Patrolowo–Interwencyjnym, a następnie jako dzielnicowy Komisariatu Policji Poznań Grunwald. Od 2002 roku przez kolejne lata pełnił służbę na stanowiskach wykonawczych w komórkach logistycznych jednostek Policji garnizonu wielkopolskiego oraz Komendy Głównej Policji. Od 2014 roku pełnił służbę jako Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W 2019 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Z dniem 17 grudnia 2021 roku powierzone mu zostały przez Komendanta Głównego Policji obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Insp. Paweł Barski służbę rozpoczął w 1991 roku jako aplikant Referatu Prewencji Komisariatu IV Policji Komendy Rejonowej Policji w Dąbrowie Górniczej. Przez kolejne lata służył na stanowiskach wykonawczych jako policjant prewencji ale również funkcjonariusz pionu dochodzeniowo–śledczego oraz kryminalnego w jednostkach Policji garnizonu śląskiego. Od 1999 roku pełnił służbę na stanowiskach zastępcy naczelnika oraz naczelnika wydziałów pionu kryminalnego jednostek garnizonu śląskiego, by w 2007 roku objąć stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji I w Sosnowcu, a w 2011 roku – Komendanta Komisariatu I w Sosnowcu. W 2015 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, natomiast w 2017 roku awansował na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach. Od dnia 17 grudnia 2021 roku pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

nadkom. Kamil Rynkiewicz
Zespół Prasowy
KWP we Wrocławiu

Powrót na górę strony