Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowująca 2021 rok w aspekcie bezpieczeństwa na drogach dolnośląskich miast i powiatów

Data publikacji 19.01.2022

Kierowcy są bardziej rozważni i jeżdżą bezpieczniej to wnioski, jakie się nasuwają po analizie pierwszych tygodni nowego roku, a także próbując podsumować rok ubiegły. Oczywiście lepiej byłoby, aby do wielu sytuacji na drodze w ogóle nie doszło i mowa tu o 1700 wypadkach, których konsekwencje były niejednokrotnie tragiczne. Dolnośląscy policjanci obsłużyli też 40 tys. kolizji drogowych i zatrzymali ponad 5 tysięcy kierowców przemieszczających się pojazdami pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Natomiast 3,3 tysiąca kierowców, straciło prawo jazdy w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości, o więcej niż 50km/h w obszarze zabudowanym. Funkcjonariusze zaczęli dbać też o bezpieczeństwo użytkowników dróg, wykorzystując do tego specjalnie skonstruowany dron. Policyjna flota wzbogaciła się też o wiele nowych specjalistycznych radiowozów, w tym tych wyposażonych w wideorejestratory.

Kilkadziesiąt tysięcy kontroli drogowych, w tym także w ramach prowadzonych akcji prewencyjnych, których celem było między innymi sprawdzenie stanu trzeźwości kierujących, a także tego, czy stosują się do ograniczeń prędkości oraz przewożą dzieci w sposób właściwy, pozwoliło wyeliminować z ruchu tych użytkowników wykazujących się skrajną nieodpowiedzialnością. Mundurowi w 2021 roku zatrzymali ponad 5 tysięcy kierowców przemieszczających się pojazdami pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, a blisko 3,3 tysiąca kierowców straciło prawo jazdy w związku z przekroczeniem o więcej niż 50km/h dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym.

Rosnąca świadomość społeczna w aspekcie dbałości o stan techniczny pojazdów powoduje, że samochodów zagrażających bezpieczeństwu jest coraz mniej, ale nadal zdarzają się ich użytkownicy, którzy nie dbają o posiadane środki transportu, a tym samym o bezpieczeństwo własne oraz innych. W ubiegłym roku podczas kontroli stanu technicznego pojazdów ciężarowych, autobusów i osobówek, dolnośląscy policjanci zatrzymali ponad 34 tysiące dowodów rejestracyjnych. Przyczyny były różne, od tych prozaicznych, których usunięcie zajmuje niewiele czasu, do tych poważnych np. związanych z niesprawnością układu hamulcowego.

Priorytetem niezmiennym od lat dla policjantów, jest szeroko pojęte bezpieczeństwo pieszych, którzy jak wiemy w sytuacji uczestniczenia w zdarzeniu drogowym, są bardziej niż inni narażeni na odniesienie poważnych obrażeń. Policjanci sprawdzali zarówno sposób stosowania się kierujących do przepisów chroniących osoby piesze, jak i zachowania samych pieszych, którzy respektując prawo drogowe i nosząc odblaski, mogą znacząco zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze. W roku 2021 zanotowaliśmy blisko 16% spadek liczby osób pieszych, które niestety poniosły śmierć na dolnośląskich drogach. Jednak każda taka sytuacja to jest kolejna tragedia i wszyscy chcielibyśmy, aby tego typu zdarzenia w ogóle nie miały miejsca.

Poza zadaniami ukierunkowanymi na poprawę bezpieczeństwa, policjanci z Dolnego Śląska obsłużyli ponadto niemal 40 tysięcy kolizji drogowych i ponad 1700 wypadków. Warto zaznaczyć, że na przestrzeni dwóch ostatnich lat, ilość tych najpoważniejszych zdarzeń drogowych zmniejszyła się o blisko 10%.

Miniony rok był również czasem, kiedy dolnośląscy funkcjonariusze zaczęli dbać o bezpieczeństwo użytkowników dróg również z powietrza. Ilość środków technicznych, które wykorzystywane są przez policjantów do egzekwowania obowiązujących przepisów, powiększyła się o specjalny dron, przy pomocy którego mundurowi monitorują zachowania kierowców na drogach. Ze środków przeznaczonych z budżetu państwa na modernizację służb oraz we współpracy z samorządami, zakupiono także wiele nowych policyjnych radiowozów, w tym tych wyposażonych w wideorejestratory.

Styczeń 2022 roku przyniósł też zmiany w obowiązujących przepisach, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach miast i powiatów. Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym jasno mówią o surowych restrykcjach wobec kierowców lekceważących prawo. Podwyższone zostały górne wysokości grzywny, którą na nieodpowiedzialnego kierowcę może nałożyć sąd, z 5 do 30 tysięcy złotych. Zwiększyły się także wysokości mandatów, jakie nałożyć mogą policjanci, z 500 złotych do 5 tysięcy złotych, a przy zbiegu wykroczeń, kwota ta może wzrosnąć nawet do 6 tysięcy złotych.

Myśląc stale o bezpieczeństwie, a także biorąc pod uwagę fakt, że w wypadkach ciągle giną niejednokrotnie niewinni uczestnicy ruchu, policjanci przypominają ponownie o braku taryfy ulgowej dla tzw. piratów drogowych i kierujących pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków.

Wczorajszą konferencję prasową policjanci zorganizowali w celu promowania bezpiecznych zachowań na drogach, chcąc między innymi za pośrednictwem i z pomocą przedstawicieli mediów, dotrzeć do możliwie szerokiej grupy odbiorców z komunikatem o rozsądek i rozwagę podczas podróży.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
KWP we Wrocławiu

Film film_www.mp4

Pobierz plik film_www.mp4 (format mp4 - rozmiar 46.5 MB)

Powrót na górę strony