Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE – PRACOWNIA BIOLOGICZNA I CHEMICZNA

Data publikacji 29.01.2022

Laboratorium Kryminalistyczna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu posiada jeszcze dwie bardzo ciekawe pracownie: biologiczna i chemiczną. Są one niezastąpione przy rozwiązywaniu najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych spraw prowadzonych przez Policję.

 Bardzo ciekawymi pracowniami w Laboratorium Kryminalistycznym KWP we Wrocławiu są na pewno dwie z nich: biologiczna i chemiczna. W tej pierwszej wykonywane są badania przede wszystkim śladów biologicznych takich jak krew, ślina, nasienie, włosy, itp. Metody jakie stosują pracujący tam policjanci pozwalają na oznaczenie DNA zawartego w nawet niewielkiej ilości materiału biologicznego. Pracowania zajmuje się badaniem śladów biologicznych oraz identyfikacją osób i zwłok ludzkich z wykorzystaniem analizy DNA. Do niej trafiają nie tylko ślady zebrane na miejscu przestępstwa, ale też przedmioty, z których należy zabezpieczyć możliwie jak najwięcej materiału DNA. To pracownia, która jest niezastąpiona w najcięższych sprawach dot. zabójstw, zgwałceń, uprowadzeń, pobić itp.

Badania biologiczne prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/6-IVB „Kryminalistyczne badania DNA w mulipleksowych systemach STR”.

W pracowni chemicznej naszego laboratorium natomiast wykonuje się badania pozwalające na identyfikację substancji zabezpieczonych na miejscach przestępstw. Badane są tu środki odurzające, substancje psychotropowe, substancje mogące stanowić środki zastępcze, prekursory czy badania mikrośladów, powłok malarskich, alkoholi, substancji łatwopalnych, popożarowych i innych. Badane są tu też materiały wybuchowe.

Badania substancji psychoaktywnych prowadzone są zgodnie z procedurami badawczymi HQ-PB/3-VC „Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metodą  chromatografii gazowej” wydanie 4 z dnia  05.09.2014 r. HQ-PB/13-VC „Badania materiału roślinnego pochodzącego z konopi” wydanie 1 z dnia 12.12.2014 r.

W pracowni chemicznej wykonuje się też badana krwi i innych płynów ustrojowych człowieka na zawartość alkoholu. Badania prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/14-VC „Badanie płynów ustrojowych na zawartość alkoholu etylowego techniką chromatografii gazowej head – space” wydanie 4 z dnia 01.12.2016 r.

Policjanci posiadający odpowiednie wykształcenie oraz zainteresowania badaniami z dziedziny kryminalistyki, chemii, biologii molekularnej, mogą próbować swoich sił właśnie w Laboratorium Kryminalistycznym. To praca niezwykle ciekawa, ale też absorbującą, wymagająca skupienia i dokładności oraz pasji do tego co się robi. Obie pracownie są najczęściej wykorzystywane przy rozwiązywaniu najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych spraw prowadzonych przez jednostki Policji.

asp. szt. Monika Kaleta

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

 

Powrót na górę strony