Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” - akcja z wykorzystaniem policyjnego drona

Data publikacji 31.01.2022

Dzisiaj policjanci jeleniogórskiej drogówki w regionie prowadzą akcję „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” z wykorzystaniem policyjnego drona. Ma ona na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Dlatego też aktywność policjantów koncentruje się przede wszystkim na kierujących pojazdami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W dzisiejszych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w powiecie jeleniogórskim policjanci wykorzystują drona. Nadzorem objęte zostały miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez jezdnię o dużym natężeniu ruchu lub przejścia, na których doszło już wcześniej do potrąceń pieszych.

Należy przypomnieć, że piesi mają pierwszeństwo także przed wejściem bezpośrednio na pasy: "kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście”.

Jednak każdy pieszy powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Powinien też pamiętać, aby przestrzegać zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Zaplanowane działania obejmą również rowerzystów, którzy podobnie jak piesi zaliczani są do grupy „niechronionych”. Oni także powinni zadbać o swoją widoczność na drodze. Kamizelka odblaskowa, choć nie jest obowiązkowa, sprawia, że kierowcy dużo wcześniej zauważają rowerzystę. Równie ważne dla ich bezpieczeństwa są prawidłowo działające światła roweru.

Niezależnie od tego w jakim charakterze korzystamy z drogi pamiętajmy, aby robić to w sposób, który nie koliduje z przepisami prawa i nie zagraża innym uczestnikom ruchu.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KMP w Jeleniej Górze
podinsp. Edyta Bagrowska
tel. 604 580 490

Powrót na górę strony