Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo

Data publikacji 20.02.2022

Policjanci dolnośląskich jednostek każdego dnia prowadzą działania poświęcone walce z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19. W ramach codziennych służb mundurowi wraz z m in. funkcjonariuszami Straży Miejskiej sprawdzają, czy mieszkańcy stosują się do aktualnych obostrzeń.

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców policjanci sprawdzają, czy obowiązujące obostrzenia są przestrzegane w marketach, stacjach paliw, miejscach użyteczności publicznej itp.

Przypominamy, że nakaz zakrywania usta i nos obowiązuje:
    • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej), 
    • w autobusie i pociągu, 
    • w sklepie, galerii handlowej, banku, na poczcie, 
    • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej), 
    • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta, 
    • w kinie i teatrze, 
    • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu, 
    • w kościele i szkole, na uczelni 
    • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.). 

Bądź    na    bieżąco   z przepisami dotyczącymi aktualnych zasad bezpieczeństwa, które znajdują się na stronie.
 

Przypominamy również, że   obowiązek   zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej reguluje art. 116 Kodeksu Wykroczeń, który mówi kto „nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych lub z decyzji wydanych na podstawie tych przepisów (…) podlega karze grzywny lub nagany”.
Musimy mieć świadomość, że nieprzestrzeganie obowiązujących obostrzeń może narazić na utratę zdrowia lub życia nas samych, naszych bliskich i inne postronne osoby. Dlatego każdego dnia policjanci będą wspierać służby sanitarne w tej trudnej walce z panującym wirusem. 

Funkcjonariusze sprawdzają również czy mieszkańcy naszego województwa stosują się do zasad kwarantanny i izolacji domowej. Każdego dnia nawiązują kontakt z osobami, które zostały wskazane przez służby sanitarne. Sprawdzają czy osoby te przebywają w wyznaczonych miejscach, pytają także o stan zdrowia oraz czy potrzebują pomocy. Pamiętajmy, że każdy pacjent objęty kwarantanną domową musi być odpowiedzialny i nie narażać innych na ryzyko zarażenia. Przypominamy, że złamanie kwarantanny podlega surowej karze choćby finansowej.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Złotoryi
sierż. szt. Dominika Kwakszys
tel. 603 765 923 
KPP w Strzelinie
mł. asp. Łukasz Porębski
tel. 603 765 940

Powrót na górę strony