Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kamery na przejeździe kolejowym rejestrują wykroczenia, a wałbrzyscy policjanci prowadzą postępowania. Mandaty dla kierujących i pieszych to kwota 2 tysięcy złotych

Data publikacji 28.02.2022

Od początku tego roku nagrania z przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Żeromskiego w Wałbrzychu, który przez 24 godziny na dobę jest monitorowany kamerami, trafiają do wałbrzyskiej komendy. Obecnie funkcjonariusze prowadzą aż 260 postępowań związanych ze zgłoszonymi wykroczeniami popełnionymi w tym miejscu przez kierujących jak i pieszych. Przypominamy, że od nowego roku kara za tego typu naruszenia przepisów to 2 tysiące złotych! Pamiętajmy, że nieostrożne wejście oraz wjazd pojazdem na przejazd kolejowo-drogowy może zakończyć się wypadkiem, często nawet ze skutkiem śmiertelnym.

Policjanci wałbrzyskiej komendy przypominają, że nieostrożny wjazd na przejazd kolejowo-drogowy może zakończyć się wypadkiem, często nawet ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego tak ważne jest, aby każdy kierujący przy przejeżdżaniu przez torowisko zachował szczególną ostrożność, nie wjeżdżał na torowisko, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony, gdy rozpoczęło się opuszczanie zapór lub półzapór, a także gdy po drugiej stronie torowiska nie ma możliwości kontynuowania jazdy. Piesi także nie mogą wchodzić na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie. Od nowego roku kara za tego typu wykroczenia to 2 tysiące złotych!

Uwaga! Na przejeździe przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu pod koniec zeszłego roku pojawiły się kamery, które rejestrują wykroczenia drogowe w tym zakresie. Tylko od początku roku funkcjonariusze otrzymali ponad 400 różnych nagrań. Obecnie prowadzonych jest ponad 250 spraw o wykroczenia. Blisko 30 z nich już zakończyło się ukaraniem sprawców mandatami karnymi, a w stosunku do 10 osób sporządzona została dokumentacji o ukaranie do sądu.

Dlatego ponownie przypominamy o zasadach bezpieczeństwa. Każdy kierujący zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory powinniśmy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona. Oczywiście powinniśmy poruszać się pojazdem zawsze z taką prędkością, aby móc go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjedzie pojazd szynowy. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usuńmy go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, zróbmy wszystko aby ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Pamiętajmy także, że kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na torowisko, gdy urządzenie zabezpieczające nadaje sygnał czerwony, objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. Nie wolno wjeżdżać na przejazd również, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Od nowego roku kierujący mogą otrzymać za popełnienie tego typu wykroczeń mandat karny w kwocie 2 tysięcy złotych. Taka sama kara grozi także pieszym za wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie.

Przypominamy, że zabronione jest również wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim oraz omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. Pamiętajmy również, że przy dojeżdżaniu do przejazdu kolejowego bez zapór zastosować się do znaku „STOP”.

Przypominamy także, że przejazdy i przejścia kolejowe dzielimy na następujące kategorie:
    • kategoria A - przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany:
      - przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika kolejowego, posiadających wymagane
      kwalifikacje,
      - przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń przejazdowych wyposażonych w rogatki
      zamykające całą szerokość jezdni oraz sygnalizatory drogowe;
    • kategoria B - przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy
      samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażonych w sygnalizatory drogowe i rogatki zamykające ruch
      drogowy w kierunku:
      - wjazdu na przejazd albo
      - wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu;
    • kategoria C - przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy
      samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizatory drogowe;
    • kategoria D - przejazdy kolejowo-drogowe, które nie są wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia
      ruchu;
    • kategoria E - przejścia wyposażone w:
      - półsamoczynne systemy przejazdowe lub samoczynne systemy przejazdowe albo
      - kołowrotki, barierki lub labirynty;
    • kategoria F - przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KMP w Wałbrzychu
podkom. Marcin Świeży
tel. 604 426 995
Powrót na górę strony