Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” - podsumowanie policyjnych działań na rzecz bezpieczeństwa pieszych

Data publikacji 22.03.2022

Dolnośląscy policjanci pełniący służbę na drogach przeprowadzili wczoraj kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych, tym razem pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Głównym celem akcji było zapewnienie bezpieczeństwa osobom pieszym, poprzez nasilenie ilości kontroli drogowych pod kątem przestrzegania przepisów w ruchu. Funkcjonariusze zwracali uwagę na sposób poruszania się pieszych po drogach oraz jak zachowują się w stosunku do nich kierujący pojazdami i rowerzyści. Mundurowi ujawnili łącznie ponad 600 wykroczeń, które w większości popełnili kierowcy, ale i sami piesi też nie zawsze stosowali się do przepisów.

Kwestie ruchu pieszych i pojazdów szczegółowo opisują przepisy ruchu drogowego. Idealną byłaby sytuacja, gdyby wszyscy uczestnicy się do nich bezwzględnie stosowali. Jednak rzeczywistość pokazuje niejednokrotnie, co innego. Fakt ten wynika nie tylko z zachowania samych pieszych, ale także rowerzystów i kierujących pojazdami, w stosunku do nich.

Mając to na uwadze policjanci pełniący służbę na drogach naszego województwa, kolejny raz realizowali działania ukierunkowane właśnie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze egzekwowali przepisy dotyczące poruszania się samych pieszych, a także dyscyplinowali kierowców i użytkowników jednośladów, którzy nie respektowali ich pierwszeństwa. Policjanci stanowczo reagowali również na inne, negatywne zachowania na drogach.

Funkcjonariusze łącznie ujawnili ponad 600 wykroczeń popełnianych w ruchu, zarówno przez pieszych, jak i kierujących pojazdami. Niestety ich sporą część popełnili kierowcy, a jak wszyscy wiemy, kontakt pieszego z pojazdem może i kończy się niejednokrotnie tragicznie.

Mundurowi każdorazowo analizowali zaistniałą sytuację i stosowali środki przewidziane prawem.

Tego typu działania będą prowadzone cyklicznie przez policjantów.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Powrót na górę strony