Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia dolnośląskich kontrterrorystów z SPKP na terenie wrocławskiego Ostrowa Tumskiego (FILM)

Data publikacji 19.05.2022

Ci policjanci działają z reguły tam, gdzie sytuacja jest skrajnie niebezpieczna. Ich priorytet to skuteczna realizacja zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo na możliwie najwyższym poziomie. Niezależnie od tego jakie mają zadania, wchodząc w skład zespołu bojowego zawsze muszą dać z siebie wszystko, aby osiągnąć swój cel, a w wielu sytuacjach chodzi o życie ludzkie. Mowa o policjantach Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, którzy ćwiczyli wczoraj na ternie Ostrowa Tumskiego. Funkcjonariusze przygotowywali się m.in. do wielowariantowego zabezpieczenia operacji zaplanowanej na 10 i 11 czerwca 2022 roku. Policjanci wykorzystywali najnowocześniejszy dostępny sprzęt, działając w warunkach zbliżonych do naturalnych i cel został osiągnięty.

10 i 11 czerwca 2022 roku na terenie wrocławskiego Ostrowa Tumskiego, odbędą się uroczystości beatyfikacyjne s. Marii Paschalis Jahn i jej dziewięciu Towarzyszek, zamordowanych w 1945 roku na Dolnym i Górnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz w Czechach. W związku z tym wydarzeniem, jak zawsze w podobnych przypadkach, swoje działania realizują także funkcjonariusze Policji. Głównym celem podejmowanych przedsięwzięć jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń i mieszkańcom miasta oraz turystom, na możliwie najwyższym poziomie. Koordynacją czynności związanych z zabezpieczeniem zgromadzeń, imprez masowych oraz sportowych, a także innych różnego rodzaju wydarzeń, których uczestnikami są setki lub tysiące osób, zajmują się głównie policyjni eksperci z komórek sztabowych, a biorą w nich udział funkcjonariusze z prewencji, ruchu drogowego oraz służby kryminalne. Działania te wielokrotnie wspierane są przez policjantów z wrocławskiego i legnickiego Oddziału Prewencji Policji, a także Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu.

Tak będzie też w przypadku zbliżającego się zabezpieczenia czerwcowych uroczystości beatyfikacyjnych. Aby móc działać jeszcze skuteczniej funkcjonariusze przeprowadzili wczoraj ćwiczenia w Katedrze Św. Jana Chrzciciela oraz na terenie przyległym do tego obiektu sakralnego. Ostrów Tumski jest zabytkowym i wyjątkowym miejscem z wielu względów, a działanie w tym obszarze wymaga podejmowania czynności w określony sposób. Liczy się między innym szybkość i skuteczność w neutralizacji zagrożenia oraz minimalizacja skutków. Wiedzą to doskonale policyjni kontrterroryści podejmujący działania bojowe oraz mundurowi odpowiedzialni za zabezpieczenie prewencyjne i przywrócenie naruszonego porządku, gdy taka sytuacja ma miejsce.

Ćwiczenia mające na celu doskonalenie metod i form współdziałania policjantów mających różne zadania do realizacji oraz współpraca z ratownikami medycznymi, które to zrealizowano we współpracy z duchownymi, odbyły się tym razem w warunkach możliwie zbliżonych do realnych.

Przyjęto wstępnie kilka wariantów i założeń szkoleniowych, a później realizowano je z uwzględnieniem dynamicznego rozwoju wydarzeń. Obejmowały one scenariusz z udziałem desperatów posiadających broń palną, którzy decydują się jej użyć. Był także element wzięcia zakładnika przez terrorystę i jego odbicie, a także pozostawiony w obiekcie pakunek zawierający niebezpieczne materiały pirotechniczne.

Policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu wykorzystywali do działań najnowocześniejszy dostępny sprzęt. Gdy otrzymali informację, że padły strzały, natychmiast do działań wkraczał zespół bojowy wspierany przez funkcjonariuszy realizujących zabezpieczenie prewencyjne. Aby czynności te były maksymalnie skuteczne, zespół musiał szybko ocenić sytuację, ilość osób zagrożonych i ewentualnych poszkodowanych, a następnie dynamicznie podjąć działania. Nad współdziałaniem służb czuwał kierownik ćwiczeń nadkomisarz Bogdan Serniak - Zastępca Dowódcy Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu i jego polecenia wykonywali wszyscy policjanci. Natomiast za rozwiązania taktyczne i bezpośrednie działania bojowe odpowiadał młodszy inspektor Wojciech Żmija - Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu.

Nie zabrakło także obserwatorów i ekspertów ds. bezpieczeństwa z Archidiecezji Wrocławskiej, Policji oraz innych służb, a wśród nich na miejscu obecny był J.E. Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej dr Maciej Małyga, Dyrektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu ksiądz dr Artur Szela, który jest kapelanem służb ratowniczych i ekspertem ds. zabezpieczenia miejsc kultu. Natomiast z ramienia Policji: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Paweł Barski, który nadzoruje działania policjantów z pionu prewencji na Dolnym Śląsku wraz z Zastępcami Dowódcy Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu młodszym inspektorem Sławomirem Krzysztofikiem i nadkomisarzem Danielem Czarneckim oraz Naczelnikiem Sztabu Policji KWP we Wrocławiu nadkomisarzem Rafałem Rasz, a także gościnne prof. dr hab. Bernard Wiśniewski – Dyrektor Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Realizacja ćwiczeń została wysoko oceniona przez ekspertów, a niewątpliwie ważnym jej elementem, była możliwość działania w warunkach maksymalnie zbliżonych do realnych.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

Powrót na górę strony