Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie aktu notarialnego w związku z planowaną budową nowego policyjnego obiektu. Tym razem będzie to Posterunek Policji w Krośnicach

Data publikacji 28.06.2022

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz ze swoim I Zastępcą nadzorującym pion logistyki mł. insp. Robertem Frąckowiakiem i Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu mł. insp. Januszem Misiem, spotkali się wczoraj z Wójtem Gminy Krośnice Andrzejem Białym, a celem było podpisanie aktu notarialnego. Na mocy tego dokumentu, Skarb Państwa stał się właścicielem działki z przeznaczaniem pod budowę nowej jednostki Policji. Posterunek powstanie w Krośnicach na terenie powiatu milickiego i będzie to nowoczesny obiekt wykonany w technologii modułowej 3D. Jego utworzenie niewątpliwie będzie miało wpływ na poprawę warunków obsługi interesantów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców kolejnej gminy na ternie województwa dolnośląskiego.

27 czerwca 2022 roku w Kancelarii Notarialnej w Miliczu, odbyło się uroczyste podpisanie aktu notarialnego dotyczącego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na budowę nowego Posterunku Policji w Krośnicach. Podczas podpisania aktu notarialnego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu, towarzyszył mł. insp. Robert Frąckowiak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który nadzoruje pion logistyki i jest jednym z inicjatorów pierwszych w Polsce policyjnych inwestycji realizowanych w technologii modułowej 3D. W spotkaniu tym uczestniczył także Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu mł. insp. Janusz Miś.

Dzięki wspólnym staraniom funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu  i Komendy Powiatowej Policji w Miliczu, a także władz samorządowych gminy Krośnice, wygospodarowano działkę na budowę nowego Posterunku Policji w Krośnicach, której lokalizacja będzie najbardziej dogodna z możliwych dla lokalnej społeczności.

Budowa nowego obiektu ma na celu poprawę warunków obsługi interesantów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krośnice leżącej w powiecie milickim.
Budynek Policji przeznaczony będzie dla 8 funkcjonariuszy i powstanie na działce o powierzchni 20 arów. Koncepcja inwestycji zakłada budowę całkowicie nowego obiektu, rozplanowanego zgodnie z przepisami i wytycznymi określonymi w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. Całe zamierzenie planowane jest w technologii budownictwa modułowego, a aranżacja zabudowy umożliwi dogodny dojazd samochodem, jak również wykonanie parkingów dla pojazdów służbowych oraz interesantów.

Wartość planowanej inwestycji opiewa na kwotę blisko 4 milionów złotych. Wstępny termin zakończenia prac zaplanowano na czwarty kwartał 2023 roku.  

Realizacja tego typu inwestycji na ternie Dolnego Śląska, nie byłaby w ogóle możliwa, gdyby nie zaangażowanie i wsparcie Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Biura Logistyki Komendy Głównej Policji.
   
asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

Źródło: KPP w Miliczu
asp. Bartosz Strychowski
tel. 507 135 830

Powrót na górę strony