Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne ćwiczenia policyjnych pododdziałów kontrterrorystycznych - FILM

Data publikacji 02.07.2022

Wczoraj zakończyło się kilkudniowe szkolenie jednostek kontrterrorystycznych, w którym uczestniczyli policyjni kontrterroryści z kilku regionów Polski. Organizatorem ćwiczeń, które odbyły się w centrum szkoleniowym ESA w Włościejewkach, był Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu. Kontrterroryści, czyli policjanci wyspecjalizowani w zwalczaniu najpoważniejszych zagrożeń, szkolili się w zakresie udzielania przedszpitalnej pomocy medycznej podczas działań bojowych z wykorzystaniem medycyny taktycznej i ratunkowej na podstawach TCCC (Tactical Combat Casualty Care)

Policyjne pododdziały kontrterrorystyczne to elitarne jednostki, których funkcjonariusze działają wszędzie tam, gdzie sytuacja jest bardzo groźna, zagrożone jest życie i zdrowie wielu osób, albo konieczne jest zatrzymanie najniebezpieczniejszych przestępców. Są oni doskonale wyszkoleni, wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt i wyspecjalizowani w neutralizacji najpoważniejszych zagrożeń. Oczywiście, aby ciągle utrzymywać najwyższy poziom umiejętności bojowych, konieczne są nieustanne szkolenia, które kontrterroryści systematycznie realizują.

W dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2022 roku odbyło się jedno z takich szkoleń. Jego organizatorem był Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu. Udział wzięli w nim również funkcjonariusze z pododdziałów z Warszawy, Poznania, Kielc i Łodzi. Doskonalenie zawodowego przeprowadzone zostało w miejscowości Włościejewki na infrastrukturze szkoleniowej ESA Training Center.

Tematem szkolenia było przygotowanie operatorów jednostek kontrterrorystycznych do udzielania przedszpitalnej pomocy medycznej podczas działań bojowych, z wykorzystaniem medycyny taktycznej i ratunkowej na podstawach TCCC (Tactical Combat Casualty Care)

W związku z tym, że wszystkie policyjne jednostki kontrterrorystyczne w kraju, realizujące działania bojowe, mają ujednolicony sposób pomagania poszkodowanym operatorom, systematycznie prowadzone są ćwiczenia w zakresie stosowania medycyny taktycznej opartej na podstawach TCCC. Organizowane są one przez poszczególne pododdziały kontrterrorystyczne. Tym razem szkolenie przeprowadzone zostało przez certyfikowanych instruktorów TCCC z wrocławskiego pododdziału kontrterrorystycznego.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk
Źródło: SPKP we Wrocławiu

  • ćwiczenia policjantów SPKP w terenie zurbanizowanym z innymi formacjami z Polski
  • ćwiczenia policjantów SPKP w terenie zurbanizowanym z innymi formacjami z Polski
  • ćwiczenia policjantów SPKP w terenie zurbanizowanym z innymi formacjami z Polski
  • ćwiczenia policjantów SPKP w terenie zurbanizowanym z innymi formacjami z Polski
  • ćwiczenia policjantów SPKP w terenie zurbanizowanym z innymi formacjami z Polski
  • ćwiczenia policjantów SPKP w terenie zurbanizowanym z innymi formacjami z Polski
  • ćwiczenia policjantów SPKP w terenie zurbanizowanym z innymi formacjami z Polski
  • ćwiczenia policjantów SPKP w terenie zurbanizowanym z innymi formacjami z Polski
  • ćwiczenia policjantów SPKP w terenie zurbanizowanym z innymi formacjami z Polski
Powrót na górę strony