Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląscy funkcjonariusze uczcili pamięć Stefana Bobuli – przedwojennego policjanta i bohatera

Data publikacji 09.07.2022

W czwartek, na cmentarzu w Szalejowie Górnym, tuż obok Kłodzka, odbyła się uroczystość z okazji odznaczenia specjalnym insygnium grobu przedwojennego policjanta i żołnierza Stefana Bobuli, którego niełatwe losy doprowadziły właśnie na Dolny Śląsk. W uroczystości, podczas których wspominano bohatera walk o niepodległość Rzeczypospolitej, udział wziął m.in. Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Wesołowski, Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa oraz Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Wojciech Trębacz.

Ludzkie losy bywają bardzo skomplikowane. Doskonałym przykładem, potwierdzającym te słowa, jest biografia przedwojennego żołnierza i policjanta, który praktycznie całe swoje życie i służbę spędził na wschodnich kresach Rzeczpospolitej, a w wyniku wojennej „zawieruchy” znalazł się po II Wojnie Światowej na granicy zachodniej, gdzie żył i opowiadał swoje historie kolejnym pokoleniom. Życiorys Stefana Bobuli, bo właśnie o nim mowa, charakteryzuje służba Polsce i jej obywatelom. I właśnie po to, aby docenić jego poświęcenie, grób przedwojennego bohatera został odznaczony specjalnym insygnium w ramach projektu „Ocalamy pamięć”. 

W tym jakże ważnym wydarzeniu, udział wzięli członkowie najbliższej rodziny przedwojennego policjanta, samorządowcy i dolnośląscy funkcjonariusze Policji, na czele z nadinspektorem Dariuszem Wesołowskim – Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu. Uroczysty charakter spotkania podkreślała również obecność Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Kompanii Honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji we Wrocławiu. 

Podczas uroczystości głos zabrał wnuk Stanisława Bobuli, Leszek Bobula. W bardzo emocjonalnej i osobistej mowie przywołał historię dziadka, walkę o możliwość poznania prawdy na temat jego losów oraz podkreślił, że służba w Policji Państwowej, zwłaszcza na Kresach, była szczególnie wymagająca i była najwyższą formą poświęcenia Ojczyźnie oraz swego rodzaju filarem polskości i państwowości na tamtych terenach. Potomek bohatera podziękował Wojewodzie Dolnośląskiemu, Instytutowi Pamięci Narodowej oraz Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu, a także  wszystkim policjantom za pamięć o jego przodku i organizację całej uroczystości. 

Głos zabrał także Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, który przekazał podziękowania panu Leszkowi Bobuli i całej jego rodzinie za wyjątkowe upamiętnienie historii swojego przodka.  Podziękował również osobiście nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu za wyjątkowe zaangażowanie dolnośląskiej Policji w upamiętnienie historii polskich bohaterów i budowanie etosu formacji. Omówił także ideę projektu „Ocalamy”, jako inicjatywy służącej uczczeniu losów polskich patriotów, którzy spoczywają na nekropoliach w naszym regionie. Wicewojewoda podkreślił także rolę ceremoniału policyjnego towarzyszącego uroczystości i jego wyjątkowe znaczenie dla lokalnej uroczystości.

Swoje przemówienie wygłosił także Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski, który przypomniał, że dolnośląscy funkcjonariusze cały czas starają się nie tylko wspominać losy przedwojennych policjantów, ale przede wszystkim kontynuować ich wzorową służbę Polsce. Komendant podziękował wnukowi przedwojennego funkcjonariusza za niestrudzoną rolę strażnika pamięci o swoim dziadku i jego niełatwej służbie w Policji Państwowej, która wiązała się z ogromnym poświęceniem. Szef dolnośląskich policjantów skierował także podziękowania do Wojewody, Instytutu Pamięci Narodowej oraz lokalnych samorządów za współpracę w upowszechnianiu wiedzy o Policji Państwowej i budowaniu etosu współczesnej formacji. Nadinspektor Dariusz Wesołowski podkreślił, że dziedzictwo przodownika PP Stefana Bobuli kontynuowane jest przez jego potomków, którzy pełnią służbę w organach wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim w dolnośląskiej Policji, jako funkcjonariusze i pracownicy. Komendant podziękował także policjantom biorącym udział w organizacji oraz uczestniczących w tej niezwykle ważnej uroczystości.

Przemówienie wygłosił również Naczelnik Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Wojciech Trębacz, który podkreślił rolę projektu „Ocalamy” w upamiętnieniu i przybliżaniu historii polskich bohaterów, powołując się na konkretne osoby. Zwrócił także uwagę na wyjątkowy charakter Dolnego Śląska, gdzie ludzie przez dekady musieli ukrywać swoją prawdziwą historię tak, jak Stefan Bobula. Obecnie możemy i powinniśmy przywrócić ich historię i pamięć o dokonaniach w służbie Polsce.

W podobnym tonie wypowiedział się Wójt Gminy Kłodzko Pan Zbigniew Tur, który również przypomniał, że na Dolnym Śląsku repatrianci ze wschodu musieli często ukrywać swoje życiorysy, aby nie paść ofiarą prześladowań ze strony ówczesnych władz. 

List okolicznościowy odczytała asystentka senatora Aleksandra Szweda, który w słowach skierowanych do uczestników uroczystości podziękował za wysiłek włożony w upamiętnienie osób, które zasługują na uhonorowanie za służbę Rzeczypospolitej.

Podczas apelu Kompania Honorowa oddała salwę honorową poprzedzoną apelem poległych, który odczytał komisarz Arkadiusz Majcherek - Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli wieńce oraz wiązanki przy grobie przedwojennego bohatera - Stefana Bobuli.

Aby jeszcze bardziej przybliżyć wszystkim historię Policji Państwowej, już po zakończeniu uroczystości na cmentarzu w Szalejowie Górnym, jej uczestnicy zostali zaproszeni do Domu Ludowego, gdzie zaprezentowano wystawę „Historia, tradycja, pamięć. Policja Państwowa 1919-1939” stworzoną przez oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Osoby zainteresowane historią przodownika Policji Państwowej Stefana Bobuli, zapraszamy do przeczytania jego historii pod linkiem.

sierż szt. Krzysztof Marcjan

Sekcja Prasowa
KWP we Wrocławiu
 

 • fot. Tomasz Wolniaczyk Wydział Prezydialny KWP Wrocław
 • fot. Tomasz Wolniaczyk Wydział Prezydialny KWP Wrocław
 • fot. Tomasz Wolniaczyk Wydział Prezydialny KWP Wrocław
 • fot. Tomasz Wolniaczyk Wydział Prezydialny KWP Wrocław
 • fot. Tomasz Wolniaczyk Wydział Prezydialny KWP Wrocław
 • fot. Tomasz Wolniaczyk Wydział Prezydialny KWP Wrocław
 • fot. Tomasz Wolniaczyk Wydział Prezydialny KWP Wrocław
 • fot. Tomasz Wolniaczyk Wydział Prezydialny KWP Wrocław
 • fot. Tomasz Wolniaczyk Wydział Prezydialny KWP Wrocław
 • fot. Tomasz Wolniaczyk Wydział Prezydialny KWP Wrocław
 • fot. Tomasz Wolniaczyk Wydział Prezydialny KWP Wrocław
 • fot. Tomasz Wolniaczyk Wydział Prezydialny KWP Wrocław
 • Zdjęcia przedstawiają policjantów podczas uroczystości na cmentarzu
 • Zdjęcia przedstawiają policjantów podczas uroczystości na cmentarzu
 • Zdjęcia przedstawiają policjantów podczas uroczystości na cmentarzu
Powrót na górę strony