Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców dolnośląscy policjanci kontrolują akweny, w tym dzikie kąpieliska

Data publikacji 11.08.2022

Dolnośląscy policjanci niezmiennie od początku wakacji czuwają nad bezpieczeństwem osób przebywających nad wodą i obszarach przywodnych. W ramach realizacji zadań wynikających z ogólnopolskiej kapani sprawdzają między innymi czy na terenie akwenów wodnych znajdują się prawidłowe oznakowania, czy osoby wypoczywające przestrzegają regulaminu kąpielisk i bezpiecznie korzystają z infrastruktury obiektów oraz kąpieli wodnych. W działaniach tych policjantów wspierają lokalni strażacy.

Od kilku już lat wiele służb na terenie całego kraju realizuje zadania wynikające z ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Jednym z głównych celów tego przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi społecznej na zagrożenia jakie nieść może ze sobą rekreacja wodna, a także promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających w wodzie i nad wodą, a w efekcie dalsze ograniczanie wypadków.

Tym razem na terenie zalanego kamieniołomu w powiecie kłodzkim funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie, Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Drogosław oraz Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Nowa Ruda-Słupiec wraz z funkcjonariuszami Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, przeprowadzili kontrolę dzikiego kąpieliska. Sprawdzenia takie prowadzone są przez policjantów powiatu kłodzkiego już od początku wakacji.
Funkcjonariusze swoim nadzorem obejmują nie tylko miejsca strzeżonych kąpielisk, ale przede wszystkim te „dzikie”, na terenie których dochodzi najczęściej do utonięć i niebezpiecznych zdarzeń. Kontrole prowadzone w przeciągu ostatnich dni nie wykazały nieprawidłowości.

Pamiętajmy, że nad wodą liczy się wzmożona uwaga, ostrożność i przezorność wszystkich wypoczywających. Przecenianie własnych możliwości podczas kąpieli, brak należytej opieki nad dziećmi czy spożywanie alkoholu mogą doprowadzić do niebezpiecznych, a nawet tragicznych w skutkach zdarzeń.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Kłodzku
podinsp. Wioletta Martuszewska
tel. 606 754 529

  • policjanci kontrolują akweny wodne na łodzi, a teren przy wodzie quadami
  • policjanci kontrolują akweny wodne na łodzi, a teren przy wodzie quadami
  • policjanci kontrolują akweny wodne na łodzi, a teren przy wodzie quadami
Powrót na górę strony