Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania dolnośląskich policjantów w związku z sytuacją na rzece Odrze

Data publikacji 17.08.2022

Bezpieczeństwo mieszkańców i osób przyjezdnych, które wypoczywają na terenie naszego województwa, stanowi priorytet dla policjantów z Dolnego Śląska. Mając to na uwadze, funkcjonariusze Policji współpracują stale z innymi służbami i instytucjami, aby jak najskuteczniej prowadzić monitoring oraz działania prewencyjne w rejonie rzeki Odry i jej rozległych terenów przywodnych. W związku z pojawiającym się zagrożeniem, mundurowi każdego dnia obserwują sytuację z lądu, wody i powietrza, a także informują o zagrożeniach osoby, które mimo kampanii informacyjnych znajdują się w pobliżu wody. Dziś w jednym z takich patroli, udział wzięli Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Paweł Barski.

Policjanci, pełniąc służbę w rejonie rzeki Odry i jej rozległych terenów przywodnych, wyraźnie obserwują, że osoby odpowiedzialne zrezygnowały z wypoczynku nad wodą. Stale jednak pojawiają się jeszcze przypadki ignorowania mogących wystąpić zagrożeń i w takich sytuacjach interweniują funkcjonariusze, aby szybko przekazać informację na temat niebezpieczeństw związanych z bezpośrednim kontaktem z wodą.

Niezmiernie ważna w tej sytuacji jest współpraca wszystkich służb odpowiedzialnych pośrednio lub bezpośrednio za bezpieczeństwo mieszkańców, a także osób przyjezdnych, które wypoczywają na terenie Dolnego Śląska. Prowadzone działania mają charakter prewencyjny, a mundurowi starają się być zawsze tam, gdzie życie i zdrowie ludzkie może być zagrożone. 

Działając każdego dnia z lądu, wody i powietrza, docierają skutecznie w miejsca ogólnodostępne, ale i też tam, gdzie dostęp jest znacznie utrudniony.

Dziś w jednym z takich patroli, udział wzięli Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Paweł Barski, który nadzoruje wszelkie działania prewencyjne realizowane przez policjantów na terenie naszego województwa.

Funkcjonariusze niezwłoczne reagują także na każdą wpływającą informacje i przypominają, że można je przekazać, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub pod specjalnie uruchomiony numer telefonu 600 940 690, w związku z prowadzonymi czynnościami procesowymi związanymi ze skażeniem rzeki Odry.

Przypomnijmy, że Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wyznaczył nagrodę w wysokości miliona złotych, za wskazanie osoby odpowiedzialnej za zanieczyszczenie rzeki lub przekazanie istotnych informacji, które mogą doprowadzić do ustalenia sprawców.

Mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich, funkcjonariusze zachęcają również do zapoznawania się na bieżąco z komunikatami zamieszczanymi na stronach internetowych  Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Rzecznik Prasowy  
KWP we Wrocławiu

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 45.04 MB)

Opis filmu: FILM 2

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 48.72 MB)

Powrót na górę strony