Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia „EGIDA–22” na Dolnym Śląsku

Data publikacji 17.10.2022

W niedzielę 16 października br., w wybranych 38 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego i miejskiego oraz Szkole Policji w Słupsku przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-22. W przedsięwzięciu tym uczestniczyły 780 osoby. Na Dolnym Śląsku ćwiczenia odbyły się w dwóch komendach miejskich Policji we Wrocławiu i w Legnicy. Do dolnośląskich jednostek zgłosiło się łącznie 40 wezwanych rezerwistów. Głównym założeniem ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji.

W minioną niedzielę od wczesnych godzin porannych do Komend Miejskich Policji we Wrocławiu i w Legnicy zgłaszali się rezerwiści, wezwani celem odbycia ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-22.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzja Komendanta Głównego Policji  z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22”.

Przedsięwzięcie przeprowadzone było w trzech etapach. W I etapie opracowana została niezbędna dokumentacja oraz przygotowane rozwiązania logistyczne do przeprowadzenia ćwiczenia. II etap składał się z przeprowadzonego jednodniowego ćwiczenia obejmującego przyjęcie i szkolenie wezwanych rezerw osobowych. W ostatnim etapie ćwiczenie zostanie podsumowane oraz zostanie sporządzona dokumentacja sprawozdawcza. Obserwatorami ćwiczenia byli funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Przed budynkiem komend znajdowały się punkty sprawdzeń. Tam wezwane osoby były kontrolowane, między innymi pod kątem trzeźwości i posiadania niedozwolonych przedmiotów i substancji. Następnie odbywało się przyjęcie osób, odebranie wezwań, sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia oraz wydanie umundurowania. Po uroczystym rozpoczęciu doskonalenia organizowane były wykłady oraz zajęcia praktyczne. Tematy zajęć dotyczyły między innymi zasad BHP, zasad ochrony informacji niejawnych oraz zadań realizowanych przez Policję. Zajęcia praktyczne dotyczyły udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz budowy i zasad działania broni palnej.

Głównym założeniem ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji na linii KPP (KMP) – KWPKGP.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021 - 2035.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk
Źródło: KMP w Legnicy i KMP we Wrocławiu

 

 • Komenda Miejska Policji w Legnicy
 • Rezerwiści podczas Ćwiczeń EGIDA-22
 • Rezerwiści podczas Ćwiczeń EGIDA-22
 • Rezerwiści podczas Ćwiczeń EGIDA-22
 • Rezerwiści podczas Ćwiczeń EGIDA-22
 • Rezerwiści podczas Ćwiczeń EGIDA-22
 • Rezerwiści podczas Ćwiczeń EGIDA-22
 • szkolenie BHP podczas Egida-22
 • Rezerwiści podczas Ćwiczeń EGIDA-22
 • Rezerwiści podczas Ćwiczeń EGIDA-22
 • Policjant podczas wykładu dla rezerwistów
 • Rezerwiści podczas Ćwiczeń EGIDA-22
Powrót na górę strony