Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Służby Cywilnej w garnizonie dolnośląskim

Data publikacji 10.11.2022

Sto lat temu w odradzającej się po okresie zaborów i I wojnie światowej Polsce powołano do życia służbę cywilną. Przywrócona po roku 1989 jest gwarancją zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa. Profesjonalnie przygotowani do wypełniania powierzonych im obowiązków urzędnicy stanowią podstawę funkcjonowania administracji publicznej, świadcząc usługi na rzecz wszystkich obywateli naszego kraju. Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest od 2000 roku w Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada. Na terenie dolnośląskiego garnizonu Policji, 9 listopada br. odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Służby Cywilnej.

Państwowa służba cywilna ustanowiona została 17 lutego 1922 roku. Od początku pracownikom cywilnym stawiano wysokie wymagania kompetencyjne oraz ideowo-moralne. Ustawa z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej była pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą służby cywilnej i określała najważniejsze grupy zawodowe tworzące służbę cywilną oraz obowiązki i uprawnienia urzędników w II RP. Ta ustawa obowiązywała też w okresie powojennym, choć następne lata to okres jej gruntownych zmian. Po okresie transformacji ustrojowej potrzebne były nowe regulacje prawne dla służby cywilnej. I tak, 18 grudnia 1998 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa, która weszła w życie 1 lipca 1999 r. Zgodnie z regulacjami ustawowymi z 1998 r. w skład korpusu służby cywilnej w Polsce wchodzili: pracownicy służby cywilnej i urzędnicy służby cywilnej. Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest od 2000 r. w Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada. Został ustanowiony w celu podkreślenia znaczenia roli służby cywilnej i administracji państwowej.

W tym roku przypada okrągła, bo setna rocznica ustanowienia Służby Cywilnej. W uroczystej zbiórce zorganizowanej z tej okazji przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, gościnnie w wojskowej 4. Regionalnej Bazie Logistycznej, udział wzięli nie tylko przedstawiciele służby cywilnej, ale również zaproszeni goście oraz funkcjonariusze Policji.

Oprócz gospodarza uroczystości - Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego obecni byli m. in. Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma, kapelani Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ksiądz kanonik Stanisław Stelmaszyk oraz ksiądz protojerej kanonik Grzegorz Cebulski,  Szef Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk. dr Piotr Rupa, Komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu płk. dr nauk medycznych Wojciech Tański, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Teresa Bracka,  Przewodniczącą Oddziału we Wrocławiu tegoż stowarzyszenia Alicja Kluz, Koordynator Oddziału we Wrocławiu Stowarzyszenia Piotr Kacprzyński. Reprezentujący Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Jerzy Rudnicki, Przewodniczący Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji Waldemar Nowak oraz  Prezes Okręgu Dolnośląskiego w Sycowie Związku Piłsudczyków gen. bryg. związku Włodzimierz Pacelt.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz 100-lecia Służby Cywilnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Policji wyróżnili nagrodą pieniężną 59 dla szczególnie wyróżniających się pracowników dolnośląskiego garnizonu Policji. Pracownicy osobiście odebrali nagrody z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz Wicewojewody Dolnośląskiego. Dodatkowo za szczególne zaangażowanie w realizację wykonywanych czynności Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wyróżnił listem gratulacyjnym jednego z pracowników Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu.

Oprócz pracowników cywilnych tego dnia z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości, odznaczenia oraz wyróżnienia otrzymali także funkcjonariusze dolnośląskiej Policji.

Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalem za Długoletnią Służbę wyróżniono złotym 5 osób, srebrnym  27 osób oraz brązowym 7 osób. Decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  o nadaniu odznaki ,,Zasłużony Policjant” w garnizonie dolnośląskim Policji wyróżniono srebrną odznaką 3 osoby, natomiast 33 brązową.

Podczas uroczystości Zarząd Krajowy Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej, w uznaniu zasług dla środowiska oficerów rezerwy wręczył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu Złoty Medal Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Komendant podkreślił, że ów medal przyjmuje w imieniu wszystkich funkcjonariuszy dolnośląskiej Policji.

Swoje słowa do uczestników spotkania skierował Wicewojewoda Dolnośląski Pan Bogusław Szpytma, który podziękował funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji za ich szczególną służbę w tych niełatwych czasach oraz podkreślił, jak ważną datą każdego roku jest 11 listopada, kiedy możemy świętować odzyskanie niepodległości.

Od podziękowań swoje wystąpienie zaczął także Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, który podkreślił, jak bardzo ważna w funkcjonowaniu Policji jest rola jej pracowników i realizowane przez nich zadania. Dodał, ze to m.in. dzięki 1600 pracownikom zatrudnionym w dolnośląskim garnizonie, formacja może codziennie działać skutecznie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

Podczas uroczystości z okazji 100 rocznicy powołania Służby Cywilnej, został również odczytany list okolicznościowy napisany przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka.

O oprawę muzyczną spotkania zadbała Orkiestra Policyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, pod przewodnictwem kapelmistrza podinsp. Adama Witiwa.

Składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom Policji i serdecznie gratulujemy wyróżnionym oraz odznaczonym.  

Sekcja Prasowa
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

 • Uroczystość Obchodów Święta Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Uroczystość Obchodów Święta Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • uroczystość Dnia Pracownika Cywilnego
 • Uroczystość Obchodów Święta Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • uroczystość Dnia Pracownika Cywilnego
 • Uroczystości obchodów Święta Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Uroczystości obchodów Święta Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Uroczystości obchodów Święta Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Uroczystości obchodów Święta Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Uroczystość Obchodów Święta Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Uroczystość Obchodów Święta Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • uroczystość Dnia Pracownika Cywilnego
 • uroczystość Dnia Pracownika Cywilnego
 • uroczystość Dnia Pracownika Cywilnego
 • uroczystość Dnia Pracownika Cywilnego
 • Uroczystość Obchodów Święta Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Uroczystość Obchodów Święta Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • uroczystość Dnia Pracownika Cywilnego
 • uroczystość Dnia Pracownika Cywilnego
 • Uroczystość Obchodów Święta Służby Cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
Powrót na górę strony