Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oficjalne otwarcie nowego Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach

Data publikacji 22.11.2022

Wczoraj I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał Komendantowi Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach nadkomisarzowi Piotrowi Jasiewiczowi symboliczny klucz do nowego komisariatu, który mieści się przy ul. Witosa 35. Nowoczesna jednostka powstała w miejscu starego wysłużonego już obiektu i służy przede wszystkim mieszkańcom miasta oraz gminy Jelcz-Laskowice, ale dzięki przemyślanym rozwiązaniom, także pracującym w nim mundurowym. Oprócz policjantów i pracowników Policji, w spotkaniu służbowym z okazji otwarcia komisariatu udział wzięli także przedstawiciele Sejmu RP, Wojewoda Dolnośląski, samorządowcy, osoby reprezentujące wymiar sprawiedliwości i służby oraz instytucje współdziałające z Policją na rzecz bezpieczeństwa.

Stare i często mocno wyeksploatowane policyjne budynki odchodzą do historii. Tak też się stało z dawnym Komisariatem Policji w Jelczu-Laskowicach, który coraz bardziej odstawał od innych policyjnych obiektów w powiecie oławskim. Dlatego w 2020 roku podjęto decyzję o zburzeniu tej jednostki i wybudowaniu całkowicie nowego, a co za tym idzie nowoczesnego budynku.

Dzięki współpracy i stosownym decyzjom na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Głównej Policji, a także dużemu wsparciu lokalnych samorządów, zaprojektowano i w niecałe 2 lata zbudowano nowy komisariat. Na co dzień służbę pełnić w nim będzie łącznie 34 funkcjonariuszy, których priorytetem jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców tego niedużego, ale prężnie rozwijającego się miasta.

Wczoraj, czyli 21 listopada, miało miejsce oficjalne otwarcie nowego Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach, który podlega bezpośrednio Komendzie Powiatowej Policji w Oławie. W tym niezwykle ważnym wydarzeniu udział wzięli liczni goście z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem na czele. Wśród zaproszonych osób znaleźli się m.in. przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich i samorządowych, duchowieństwa, wymiaru sprawiedliwości, służb i instytucji, przedsiębiorców oraz Policji, których przywitał Komendant Powiatowy Policji w Oławie podinsp. Artur Dobrowolski.

Podczas spotkania I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał symboliczny klucz do nowej jednostki Komendantowi Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach nadkom. Piotrowi Jasiewiczowi. Nadinsp. Augustyniak podkreślił, że to już kolejna nowoczesna jednostka Policji otwarta w tym roku na terenie garnizonu dolnośląskiego. Wspomniał także, że dzięki przygotowanym planom modernizacyjnym powstają nie tylko nowe policyjne budynki, ale również każdego roku wymieniany jest wykorzystywany przez policjantów i pracowników sprzęt. Głos zabrał także poseł Paweł Hreniak, który odczytał list okolicznościowy napisany przez Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbietę Witek, która pogratulowała funkcjonariuszom tego nowego obiektu oraz życzyła, aby służył zarówno im, jak i mieszkańcom regionu. Również poseł Paweł Hreniak przypomniał, że w tych niespokojnych czasach bezpieczeństwo jest podstawą. W podobnym tonie wypowiadał się także Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, który również życzył, aby nowa jednostka była miejscem, gdzie mieszkańcy znajdą pomoc. Swoje słowa do zebranych osób skierował także Starosta Oławski Zdzisław Brezdeń oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice Bogdan Szczęśniak. Obaj podkreślili, że dzięki świetnej współpracy pomiędzy samorządami a Policją, możliwe są tak duże inwestycje, jak budowa wspomnianego komisariatu, ale też stałe wsparcie finansowe umożliwiające m.in. zakup radiowozów oraz realizację służb ponadnormatywnych. Część poświęconą przemówieniom zakończył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, który przede wszystkim podziękował funkcjonariuszom za ich codzienną służbę oraz zaangażowanie w niesienie pomocy mieszkańcom. Podkreślił jak ważne jest to, że nowoczesny budynek będzie służył teraz przez kolejne lata lokalnej społeczności i funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji z Jelcza-Laskowic.

W trakcie spotkania, obiekt został poświęcony przez dziekana dekanatu Jelcz-Laskowice ks. Janusza Nowickiego oraz prawosławnego kapelana dolnośląskiej Policji ks. protojereja Grzegorza Cebulskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej, która miała miejsce na placu przy jednostce, goście weszli do wnętrza komisariatu, aby zobaczyć jego walory użytkowe. W budynku o powierzchni ponad 500 m2 znajdują się pomieszczenia służące policjantom pionu prewencji, kryminalnego, ale również magazyn broni, archiwum, a także szatnie i pomieszczenia gospodarcze. Dodatkowo na terenie jednostki znajduje się garaż na dwa samochody oraz wiata na dodatkowe dwa radiowozy. Komisariat został wyposażony także w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz łączności.

Teraz ta nowoczesna jednostka Policji, na której budowę przeznaczone zostały środki finansowe w kwocie ponad 5 milionów złotych, służyć będzie wszystkim mieszkańcom Jelcza-Laskowic oraz pobliski wsi, co niewątpliwie będzie miało realny wpływ na bezpieczeństwo.

Sekcja Prasowa
KWP we Wrocławiu

 

 • otwarcie nowego komisariatu
 • otwarcie nowego komisariatu
 • otwarcie nowego komisariatu
 • otwarcie nowego komisariatu
 • otwarcie nowego komisariatu
 • otwarcie nowego komisariatu
 • otwarcie nowego komisariatu
 • otwarcie nowego komisariatu
 • otwarcie nowego komisariatu
 • otwarcie nowego komisariatu
 • otwarcie nowego komisariatu
 • otwarcie nowego komisariatu
 • kp
 • kp
 • kp
 • kp
 • kp
 • kp
 • kp
 • kp
 • kp
 • otwarcie nowego komisariatu
 • otwarcie nowego komisariatu
 • otwarcie nowego komisariatu
 • otwarcie nowego komisariatu
 • kp
 • kp
 • otwarcie nowego komisariatu
 • otwarcie nowego komisariatu
 • kp
Powrót na górę strony