Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Promocja Zawodu Policjanta” - spotkania mundurowych z uczniami

Uczniowie szkół ponadpodstawowych uczestniczyli w spotkaniach, których tematem przewodnim był nabór do Policji. Funkcjonariusze systematycznie realizują spotkania promujące zawód policjanta, na których omawiane są wszelkie tematy związane z naborem do Policji. Mundurowi omawiali, jak przebiega proces rekrutacji oraz z kim się kontaktować w chwili składania dokumentów.

Podczas realizowanych spotkań z młodzieżą mundurowi przekazywali uczniom informację na temat służby w Policji oraz procesu rekrutacji. Omówiona została struktura oleśnickiej jednostki i na jakich zasadach działają poszczególne wydziały. Policjanci poruszyli również ważny temat procesu rekrutacji, przekazali, kto może wstąpić w szeregi Policji i jakie dokumenty trzeba złożyć. Poszukujemy osób, które chcą nosić policyjny mundur i z pasją wykonywać powierzone zadania. Ruch drogowy, prewencja, technika kryminalistyczna, zwalczanie przestępczości gospodarczej, zespoły prasowe, laboratoria, przewodnicy psów czy też policyjni antyterroryści. To służba wszechstronna i gotowa przyjąć w swoje szeregi osoby o różnym wykształceniu i profilu. Po ukończeniu kursu podstawowego nowi funkcjonariusze wracają do swoich jednostek macierzystych i pełnią służbę z doświadczonymi policjantami.

Kto może zostać policjantem:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Zalety pracy w Policji:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;
 • gwarancja stałych warunków pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • różnorodny system szkoleń;
 • precyzyjny system wynagrodzenia;
 • rozbudowany system socjalny.

Uposażenie policjantów:

 • policjant grupa 2 – 4228,52 zł netto + dodatek za wysługę lat,
 • policjant grupa 3 – 4673,46 zł netto + dodatek za wysługę lat,
 • policjant grupa 4 – 5055,83 zł netto + dodatek za wysługę lat,

osoby, które nie ukończyły 26 roku życia:

 • policjant grupa 2 – 4611,52 zł netto + dodatek za wysługę lat,
 • policjant grupa 3 – 5106,46 zł netto + dodatek za wysługę lat,
 • policjant grupa 4 – 5531,83 zł netto + dodatek za wysługę lat,

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DO Policji MOŻNA UZYSKAĆ:

 • podczas spotkania z kierownictwem komendy, w której chcesz służyć. Umów się na takie spotkanie, wysyłając e-mail na adres: dobor@wr.policja.gov.pl
 • osobiście w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1
 • w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego 
 • pod numerami telefonu:
  tel.:  47 87 134 53
  tel.:  47 87 134 47
  tel.:  47 87 147 28
  tel.:  47 87 135 08
  tel.:  47 87 140 44
  tel.:  47 87 148 56
  tel.:  47 87 147 19
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: dobor@wr.policja.gov.pl
 • na stronie KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

  mł. asp. Paweł Noga

  Źródło: KPP w Oleśnicy
  st. asp. Bernadeta Pytel

  tel. 601 589 781

 

Powrót na górę strony