Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne patrole Policji i Straży Leśnej w okolicach Strzelina

Data publikacji 30.12.2022

Policjanci Rewiru Dzielnicowych w Strzelinie, w trakcie służby wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej kontrolują tereny leśne. Celem patroli jest zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie popełniania szkód na terenie kompleksów leśnych, w tym kradzieży. Idea wspólnych patroli powstała przede wszystkim dla potrzeb szeroko rozumianej współpracy między dwoma organami oraz wymiany informacji zmierzających do eliminowania wspomnianego procederu.

Tym razem kontrola została przeprowadzona w miniony czwartek 29 grudnia 2022 roku na terenie kompleksu leśnego gminy Strzelin. Mieszane patrole mundurowych pilnowały, aby las nie był niszczony. Sprawdzeniom poddawane były miejsca pozyskiwania oraz składowania drewna, pojazdy poruszające się po terenie leśnym oraz miejsca gdzie wcześniej ujawnione zostały przypadki kłusownictwa. 

Przypominamy, że funkcjonariusze Straży Leśnej, podobnie jak policjanci, mają uprawnienia do legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, nakładania oraz pobierania grzywien w drodze mandatu karnego, zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: KPP w Strzelinie
asp. Łukasz Porębski
tel. 603 765 940 

Powrót na górę strony