Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie

Data publikacji 03.02.2023

2 lutego bieżącego roku, w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie przez młodszego inspektora Przemysława Laskowskiego i objęcia jego obowiązków przez nadkomisarza Piotra Huzara. W uroczystości wziął udział Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski, który wręczył oficerom rozkazy personalne i przekazał podziękowania za wzorową służbę odchodzącemu ze służby komendantowi oraz życzył powodzenia i sukcesów w realizacji zadań jego następcy.

Na zbiórce zebrali się policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Wołowie oraz zaproszeni goście: Zastępca Starosty Wołowskiego Jarosław Iskra, Zastępca Burmistrza Gminy Wołów Jan Janas, Burmistrz Gminy Brzeg Dolny Paweł Pirek, Wójt Gminy Wińsko Jolanta Krysowata-Zielnica, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie starszy brygadier Wojciech Maciejewski oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie pułkownik Henryk Chomin.

Spotkanie rozpoczęło się od przybycia Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Dariusza Wesołowskiego, któremu meldunek złożył dowódca uroczystości aspirant sztabowy Daniel Szerszeń. Po wydaniu stosownych komend i wprowadzeniu sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Wołowie odegrano i odśpiewano Hymn Polski.

Następnie odczytano rozkazy personalne Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w sprawie zwolnienia ze służby dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie młodszego inspektora Przemysława Laskowskiego oraz w sprawie delegowania do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie nadkomisarza Piotra Huzara i powierzenia mu pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie.

Młodszy inspektor Przemysław Laskowski pożegnał się ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, po czym złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu. Nie brakowało temu wyrazów wzruszenia, gdyż młodszy inspektor Przemysław Laskowski na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie pełnił służbę od 2019 roku. W tym czasie dał się poznać jako doskonały przełożony, poważany zarówno przez policjantów jak i pracowników cywilnych oraz lokalnej społeczności. Jego postępowanie stanowiło zawsze i nadal będzie stanowić wzór do naśladowania, a ustąpienie ze stanowiska związane jest z przejściem na świadczenie emerytalne z powodów prywatnych.

Następnie nadkomisarz Piotr Huzar przywitał się ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, po czym złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu. Nadkomisarz Piotr Huzar do tej pory pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy.

Po głównej części uroczystej zbiórki, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski, który podziękował za dotychczasową służbę młodszemu inspektorowi Przemysławowi Laskowskiemu i wyraził nadzieję na jego powrót w szeregi Policji. Generał podkreślił też z jaką stratą dla służby wiąże się odejście z niej tak doświadczonego policjanta. Natomiast nadkomisarzowi Piotrowi Huzarowi nadinspektor Dariusz Wesołowski złożył życzenia sukcesów w dalszej służbie.

W dalszej części uroczystości młodszy inspektor Przemysław Laskowski podziękował zgromadzonym policjantom, pracownikom cywilnym oraz gościom za dotychczasową współpracę i wspólnie spędzony czas. Nadkomisarz Piotr Huzara podziękował zaś nadinspektorowi Dariuszowi Wesołowskiemu za wyróżnienie go poprzez powierzenie mu obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie. Zgromadzeni goście również podziękowali ustępującemu komendantowi za dotychczasową współpracę oraz wyrazili chęć współpracy na dotychczasowym poziomie z nowym komendantem.

Zbiórka zakończyła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu przez dowódcę uroczystości oraz wyprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

mł. asp. Tomasz Nowak

Źródło: KPP w Wołowie

Powrót na górę strony