Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Bezpieczne Ferie”

Data publikacji 08.02.2023

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w ramach corocznej ogólnopolskiej akcji prewencyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, organizuje adresowany do dzieci i młodzieży konkurs plastyczny pod nazwą „Bezpieczne Ferie”, który będzie trwał od 13 lutego do 5 marca bieżącego roku. Celem konkursu jest edukacja dzieci w ramach bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w twórcze działania.

Partnerami projektu są Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZPN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja PZU.

Wśród nagród przewidziane są kaski narciarskie, maskotki Komisarza Lwa oraz policyjne materiały prewencyjne.

Tematem przewodnim kampanii jest uświadomienie odbiorcom, że właściwe zachowania i postawy wpływają na bezpieczeństwo ogólne, w tym głównie dzieci. Celami konkursu zaś jest edukacja dzieci w ramach bezpiecznych zachowań, propagowanie wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa, kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich, zaangażowanie dzieci i młodzieży w twórcze działania oraz edukacja dzieci z zakresu bezpieczeństwa na stoku podczas zimowych ferii.

Konkurs jest bezpłatny, ma charakter otwarty i jest dedykowany dla dzieci w województwie dolnośląskim, a warunkiem przystąpienia do konkursu jest stworzenie pracy plastycznej dowolną techniką artystyczną na temat bezpiecznych zachowań na stoku narciarskim podczas zimowego wypoczynku. Praca plastyczna powinna w swej treści nawoływać do przestrzegania zasad w zakresie prawidłowych postaw społecznych.

Wykonana praca powinna być zaadresowana do ogółu społeczeństwa, w tym głównie do innych dzieci i zawierać treści o charakterze prewencyjnym, w tym między innymi:

  • ostrzeżenia jak właściwie zachowywać się na stokach narciarskich,
  • bezpieczne zachowania podczas zjazdu na nartach, sankach itp.,
  • bezpieczeństwo na akwenach wodnych.

Forma wykonania pracy jest dowolna (malarska, rysunkowa, graficzna, kolaż), jednak wszystkie techniki będą poddawane ocenie, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • pomysłowość,
  • treść i budowa przekazu,
  • inwencja twórcza,
  • dopasowanie treści i przekazu do tematyki konkursowej.

Praca musi stanowić pracę autorską, która nie była nagradzana w innych konkursach. Opracowaną w formatach A4 lub A3 pracę należy przesłać w formie elektronicznej na adres beata.borowicz@wr.policja.gov.pl lub osobiście dostarczyć do Zespołu Profilaktyki Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.

Konkurs rozpoczyna się 13 lutego i będzie trwał do 5 marca 2023 roku. W terminie do 10 marca 2023 roku komisja powołana przez Organizatora dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni zwycięzców poszczególnych nagród. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 marca 2023 roku. Wyniki nagrodzonych oraz zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej KWP we Wrocławiu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie!

mł. asp. Tomasz Nowak
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony