Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne patrole Policji i Straży Leśnej w Strzelinie

Data publikacji 05.03.2023

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej stale kontrolują kompleksy leśne na terenie powiatu. Zadaniem mundurowych jest współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwalczanie przestępstw związanych z lasem. Idea wspólnych patroli powstała przede wszystkim dla potrzeb szeroko rozumianej współpracy między dwoma organami oraz wymiany informacji zmierzających do eliminowania wspomnianego procederu.

3 marca br., od wczesnych godzin porannych policjanci z Dzierżoniowa wspólnie ze Strażą Leśną kontrolowali obszary leśne na terenie powiatu strzelińskiego. Zadaniem mundurowych jest wykrywanie i ściganie wszelkich przejawów wandalizmu, zaśmiecania, kradzieży i kłusownictwa. Wspólne patrole pilnują i dbają, aby lasy nie były niszczone i zanieczyszczane. W trakcie wspólnych służb funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na osoby naruszające zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi. Konsekwentnie egzekwują od korzystających z terenów leśnych, aby przestrzegali przepisów w tym zakresie. Mundurowi przypominają, że las i podobne tereny rekreacyjne nie są miejscem dla osób, które niszczą środowisko naturalne, płoszą dzikie zwierzęta i łamią obowiązujące przepisy. Policjanci i Nadleśnictwo będą kontynuowali działania na obszarach leśnych.

Przypominamy, że funkcjonariusze Straży Leśnej podobnie jak policjanci mają uprawnienia do legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, nakładania oraz pobierania grzywien w drodze mandatu karnego, zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

Wspólne patrole będą cyklicznie powtarzane. Wszystko po to, aby wyeliminować nieprawidłowe zachowania, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Strzelinie
asp. Łukasz Porębski
tel. 603 765 940

Powrót na górę strony