Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie policyjnych działań "SENT"

Data publikacji 08.03.2023

W miniony wtorek dolnośląscy policjanci przeprowadzili działania mające na celu kontrolę pojazdów przewożących paliwa oraz inne materiały pod kątem wymaganego numeru referencyjnego SENT oraz zgodności zgłoszonego towaru ze stanem faktycznym. Podczas prowadzonych kontroli sprawdzany był również stan trzeźwości kierowców oraz stan techniczny wykorzystywanych przez nich pojazdów.

Dolnośląscy policjanci prowadzą działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szerokim spektrum, gdyż dotyczą między innymi zarówno pieszych i rowerzystów, jak i kierujących największymi pojazdami poruszającymi się po naszych drogach, czyli samochodami ciężarowymi. Wszechstronne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa przejawia się także w niewynikających z bezpośredniego ruchu pojazdów, a z warunków przewozu towarów, kontrolach transportu drogowego oraz innych działaniach kontrolnych.

Głównym celem prowadzonych w miniony wtorek przez dolnośląskich policjantów działań „SENT” była kontrola pojazdów przewożących paliwa, a także inne materiały pod kątem wymaganego numeru Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu. Numer ten wykorzystywany jest do monitorowania przewozu i obrotu towarów rozpoczynającego się i kończącego na terytorium Polski oraz poza jej terytorium, rozpoczynającego się i kończącego poza terytorium Polski, a także rozpoczynającego się poza terytorium Polski i kończącego na jej terytorium. Administratorem systemu SENT jest Krajowa Administracja Skarbowa, której funkcjonariusze również brali udział w działaniach.

Obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT, a także jego uzupełnienia oraz aktualizacji mając przedsiębiorcy dokonujący wysłania, odbioru lub przewozu tzw. towarów wrażliwych lub dokonujący obrotu paliwem opałowym. Przewoźnicy dodatkowo mają obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Prowadzone działania były również okazją do prowadzenia kontroli stanu trzeźwości kierujących, a także kontroli stanu technicznego pojazdów.

mł. asp. Tomasz Nowak
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

  • Policjanci przy samochodzie ciężarowym
  • Policjanci przy samochodzie ciężarowym
  • Policjanci przy samochodzie ciężarowym
  • Policjanci przy samochodzie ciężarowym
  • Policjanci przy samochodzie ciężarowym
  • Policjanci przy samochodzie ciężarowym
Powrót na górę strony