Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwszy na Dolnym Śląsku kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych

Data publikacji 17.03.2023

Funkcjonariusze Szkoły Policji w Katowicach przy współpracy policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zrealizowali pierwszy na Dolnym Śląsku kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych. 15 policjantów z garnizonu dolnośląskiego zakończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym, przyjmując gratulacje od Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norberta Kurendy.

W dniach od 12.02-14.03. br. na terenie stolicy Dolnego Śląska odbył się kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych dający uprawnienia do prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego w jednostkach Policji.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy współpracy Szkoły Policji w Katowicach z Komendą Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Absolwenci kursu uzyskali wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania, planowania, organizowania, prowadzenia i dokumentowania szkolenia strzeleckiego.

Program kursu obejmował m.in. podstawy prawne, cel i zasady organizacji szkolenia strzeleckiego w Policji, zakres strzeleckich szkoleń doskonalących policjantów, podstawowe obowiązki i zadania instruktora strzelań policyjnych, rolę instruktora w procesie doskonalenia strzeleckiego policjantów, system oceniania w szkoleniu strzeleckim, rodzaje strzelań i ich specyfika, elementy taktyki i techniki strzelania i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.  

Policjanci podczas kursu strzelali z broni palnej krótkiej, z pistoletu pneumatycznego, ze strzelby gładkolufowej, pistoletu maszynowego i karabinka automatycznego.

Nieodłącznym elementem kursu jest zdobycie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do wykonywania funkcji instruktora strzelań policyjnych. Zajęcia te odbyły się pod czujnym okiem policjanta-ratownika mł. asp. Wiktora Fedorczuka.

15 policjantów garnizonu dolnośląskiego zakończyło kurs z wynikiem pozytywnym i to właśnie teraz świeżo upieczeni instruktorzy będą prowadzić strzelania dla swoich kolegów z poszczególnych jednostek.

W uroczystym zakończeniu tego przedsięwzięcia wzięli udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Norbert Kurenda, Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia mł. insp. Joanna Markiewicz wraz z Zastępcą kom. Anną Głazowską, gratulując uczestnikom zakończenia kursu z wynikiem pozytywnym.

mł. asp. Paweł Noga
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydział Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu

 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Policjanci podczas udzielania pierwszej pomocy
 • policjanci w pomieszczeniu
 • Policjanci podczas udzielania pierwszej pomocy
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
 • Zdjęcia z kursu dla instruktorów strzelań.
Powrót na górę strony