Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Uczę się bezpiecznie żyć’’ - euroregionalny półfinał konkursu

Data publikacji 21.03.2023

Blisko 200 dzieci wzięło udział konkursie zorganizowanym pod nazwą „Uczę się bezpiecznie żyć”. Jego półfinał odbył się wczoraj w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, a uczestnikami były dzieci oraz młodzież z miejscowych przedszkoli i szkół podstawowych. Cel tego przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym, to podnoszenie poziomu świadomości oraz kultury bezpieczeństwa ekologicznego i przekazanie dzieciom umiejętności praktycznych, a także wyrabianie nawyków związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Konkurs ten powstał w roku 2004, jako inicjatywa Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa. W latach 2005 i 2006 odbyły się kolejne jego edycje. W 2006 roku inicjatywa Euroregionu Nysa została połączona z działaniami Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, otrzymując nazwę „Uczę się bezpiecznie żyć”. Przedsięwzięcie to objęło cały Dolny Śląsk i adresowane jest obecnie do wszystkich uczniów klas „0”, I-III, IV-VI i VII-VIII.

Głównym celem konkursu jest podnoszenie poziomu świadomości kultury bezpieczeństwa ekologicznego podmiotów fizycznych i prawnych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Ponadto ma on również na celu wyposażenie dzieci w praktyczne umiejętności i nawyki związane z bezpieczeństwem dnia codziennego, udzielaniem pierwszej pomocy, ochroną środowiska, zachowaniu na drodze, w szkole, w domu, w lesie, spotykania obcych i zwierząt. Konkurs zawiera w sobie wiele różnych tematów, z jakimi dziecko spotyka się w dzisiejszym świecie.

Ze strony jeleniogórskiej Policji, w konkursie uczestniczyli policjanci Zespołu Komunikacji Społecznej i Wydziału Ruch Drogowego KMP w Jeleniej Górze, którzy odpowiadali za realizację poszczególnych zadań na wyznaczonych stacjach. Policjanci współdziałali ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, GOPR-em, KPN i przedstawicielami innych podmiotów, zaangażowanych w to ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa młodych ludzi przedsięwzięcie.

Udział w konkursie wzięło blisko 200 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli mających swoje siedziby na terenie powiatu karkonoskiego.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Rzecznik Prasowy

KWP we Wrocławiu

Źródło: KMP w Jeleniej Górze
asp. Beata Sosulska-Baran

tel. 604-580-490

  • Policjanci z dziećmi
  • Policjanci z dziećmi
  • Policjanci z dziećmi
  • Policjanci z dziećmi
  • Policjanci z dziećmi
Powrót na górę strony