Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie policyjnych działań „SENT”

W miniony poniedziałek dolnośląscy policjanci przeprowadzili kolejne działania mające na celu kontrolę pojazdów przewożących paliwa oraz inne materiały pod kątem wymaganego numeru referencyjnego SENT oraz zgodności zgłoszonego towaru ze stanem faktycznym. Podczas prowadzonych kontroli sprawdzany był ponadto stan trzeźwości kierowców oraz stan techniczny wykorzystywanych przez nich pojazdów.

Głównym celem prowadzonych w miniony wtorek przez dolnośląskich policjantów działań „SENT” była kontrola pojazdów przewożących paliwa, a także inne materiały pod kątem wymaganego numeru Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu. Numer ten wykorzystywany jest do monitorowania przewozu i obrotu towarów rozpoczynającego się i kończącego na terytorium Polski oraz poza jej terytorium, rozpoczynający się i kończący poza terytorium Polski, a także rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący na jej terytorium. Administratorem systemu SENT jest Krajowa Administracja Skarbowa, której funkcjonariusze również brali udział w działaniach. Łącznie w trakcie działań w przedmiotowym zakresie przeprowadzono 38 kontroli.

Obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT, a także jego uzupełnienia oraz aktualizacji mają przedsiębiorcy dokonujący wysłania, odbioru lub przewozu tzw. towarów wrażliwych lub dokonujący obrotu paliwem opałowym. Przewoźnicy dodatkowo mają obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Dolnośląscy policjanci prowadzą działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szerokim spektrum, gdyż dotyczą między innymi zarówno pieszych i rowerzystów, jak i kierujących największymi pojazdami poruszającymi się po naszych drogach, czyli samochodami ciężarowymi. Wszechstronne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa przejawia się także w niewynikających z bezpośredniego ruchu pojazdów, a z warunków przewozu towarów, kontrolach transportu drogowego oraz innych działaniach kontrolnych.

Prowadzone działania były również okazją do prowadzenia kontroli stanu trzeźwości kierujących, a także kontroli stanu technicznego pojazdów.

mł. asp. Tomasz Nowak
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

  • Na zdjęciu pojazd przewożący paliwo kontrolowany przez policjanta.
  • Na zdjęciu policjant kontrolujący kierowcę pojazdu przewożącego paliwa.
  • Na zdjęciu policjant kontroluje kierowcę samochodu ciężarowego, w tle radiowóz.
  • Kontrole pojazdów przewożących paliwa oraz inne materiały pod kątem wymaganego numeru referencyjnego SENT
  • Kontrola pojazdu przewożącego paliwa.
  • Na zdjęciu cysterna oraz dwa radiowozy.
Powrót na górę strony