Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Razem skuteczniej chronimy zwierzęta

Szkolenie zorganizowane na terenie wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego, to jeden z niezmiernie ważnych projektów realizowanych w trosce o bezpieczeństwo zwierząt objętych ochroną. Miało ono głównie charakter warsztatowy, ale nie zabrakło też wymiany najważniejszych informacji między jego uczestnikami i omówienia aspektów prawnych działań, a wzięli w nim udział funkcjonariusze Policji, Izby Administracji Skarbowej i oczywiście eksperci z ZOO.

Pomysłodawcami tego wydarzenia byli sami uczestnicy, którzy niemal na co dzień stykają się w pracy z przypadkami nielegalnego importu i sprzedaży zwierząt, w tym także tych chronionych prawem. Funkcjonariusze służb kryminalnych z Dolnego Śląska wchodzący w skład komórek zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, podejmują niejednokrotnie działania na terenie naszego regionu oraz kraju, których celem jest przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi zwierzętami. Niestety tego typu sytuacje prowadzą do zagrożenia ich życia i kończą się niejednokrotnie tragicznie. Żeby być jeszcze bardziej skutecznym, oprócz znajomości wielu aspektów z zakresu prawa, niezbędna jest też specjalistyczna wiedza dotycząca kontaktów bezpośrednich i sposobu egzystencji zwierząt. Te właśnie zagadnienia, którymi niewątpliwie dysponują pracownicy ZOO, a także doświadczenie funkcjonariuszy IAS oraz Policji, były m.in. przedmiotem szkolenia.

Odbyło się ono, w czwartek 30 marca 2023 roku i podzielone zostało na specjalnie przygotowane panele tematyczne, a zakończyło otwartą dyskusją, która okazała się swoistym podsumowaniem omawianych zagadnień i dała też możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami.

Policjanci pogłębili wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień dotyczących ochrony przyrody i postępowania z różnego rodzaju niebezpiecznymi osobnikami, a sami podzielili się doświadczeniami z działań zmierzających do egzekwowania przepisów prawa w tym obszarze.
Przedstawiony został również schemat podejmowania czynności przy prowadzeniu postępowań w sprawie przestępstw i wykroczeń, a także omawiano kwestie dotyczące prawidłowego zbierania i zabezpieczania materiału dowodowego.

Ważnym elementem szkolenia były rozmowy na temat zagadnień z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt w kontekście rozpoznawania i walki z ich nielegalnym obrotem oraz importem spoza Unii Europejskiej.

Bardzo ciekawy i jakże przydatny okazał się też „spacer” po wrocławskim ZOO, którego celem było zobaczenie wybranych gatunków zwierząt chronionych i tych najczęściej wprowadzanych do obrotu wbrew przepisom Konwencji CITES oraz prezentacja zarekwirowanych wcześniej okazów przez IAS.

Specyfika omawianych na szkoleniu zagadnień, w tym tych z zakresu ochrony przyrody oraz przepisów prawa powoduje, że duży wpływ na skuteczność i sposób zakończenia postępowań oraz ich przebieg, ma dobre zrozumienie tej tematyki, szybkość prowadzonych interwencji, a także dobra współpraca między służbami i instytucjami.

Organizatorzy zapowiadają już, że tego typu przedsięwzięcia będą realizowane w przyszłości.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Rzecznik Prasowy
KWP we Wrocławiu

  • Na zdjęciu policjant podnosi eksponat - czaszkę krokodyla.
  • Na zdjęciu w sali wykładowej, uczestniczy spotkania słuchają wykładów.
  • Na zdjęciu wykładowca prezentuje słuchaczom eksponaty i wyświetla informacje.
  • Na zdjęciu eksponat - krokodyl.
  • Na zdjęciu eksponaty - wyroby se skóry pytona tj, torebki, buty.
  • Na zdjęciu kobieta trzyma w rękach legwana.
  • Na zdjęciu kobieta - wykładowca przedstawia audytorium siedzącym w sali konferencyjnej eksponaty leżące na stole i prezentację.
  • Na zdjęciu legwan.
  • Na zdjęciu policjant w kamizelce wśród innych osób.
Powrót na górę strony