Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Izba Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jest miejscem spotkań i kultywowania pamięci

Data publikacji 17.04.2023

Za nami pełny rok funkcjonowania izby i zorganizowane z tej właśnie okazji, okolicznościowe spotkanie osób, dla których pamięć o innych jest niezmiernie ważna. Już ponad 1000 osób odwiedziło utworzoną specjalnie jako miejsce budowania etosu oraz kultywowania pamięci o tradycji Policji, Izbę Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Nowoczesne i wyposażone w sprzęt multimedialny pomieszczenie, służy i służyć będzie obecnym oraz przyszłym pokoleniom. Powstało dzięki zaangażowaniu w to przedsięwzięcie pracowników i policjantów, działających na postawie decyzji nadinspektora Dariusza Wesołowskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, a także świetnej współpracy z wrocławskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej i ludzi, którzy przez dziesięciolecia kultywowali pamięć o funkcjonariuszach Policji Państwowej.

 

Myśl o tym, aby w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu utworzyć miejsce, w którym można byłoby czcić pamięć o funkcjonariuszach tworzących podwaliny pod funkcjonującą dziś Policję, już od dłuższego czasu dojrzewała w głowach dolnośląskich policjantów. Zaczęła przybierać rzeczywistą formę w roku 2020, a marzenie to ziściło się niemal dwa lata później. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki porozumieniu podpisanym pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinspektorem Dariuszem Wesołowskim a Dyrektorem Oddziału we Wrocławiu Instytutu Pamięci Narodowej.

Wstępny projekt obejmował aranżację wnętrza galerii oraz koncepcje funkcjonowania izby, a został przygotowany i wykonany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Mając na uwadze specyfikę historyczną Dolnego Śląska, na patrona Izby Pamięci KWP we Wrocławiu, wybrany został nadkomisarz Policji Państwowej Piotr Jurczak, ojciec Pani Hanny Gucwińskiej. Jego życiorys jest nierozerwalnie związany z mundurem. Początkowo w szeregach Wojska Polskiego, gdzie m.in. w składzie Pociągu Pancernego „Piłsudczyk” walczył na frontach wojny polsko-bolszewickiej oraz III Powstania Śląskiego, w którym wziął udział jako oficer kombinowanego składu pancernego „Nowina-Doliwa”. Służbę Ojczyźnie kontynuował jako funkcjonariusz Policji Państwowej, w której służył na wielu odpowiedzialnych stanowiskach. Po wybuchu II Wojny Światowej podzielił los tysięcy polskich Policjantów. Więziony w Ostaszkowie, został następnie zamordowany w Twerze i pogrzebany w zbiorowej mogile w Miednoje. Po zakończeniu wojny, wskutek przeobrażeń politycznych jego córka-Pani Hanna Gucwińska osiadła we Wrocławiu, z którym to miastem związała swoje życie.

Izba Pamięci znajduje się w reprezentacyjnym pomieszczeniu na terenie budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a w środku umieszczona została między innymi wystawa o historii Policji Państwowej oraz wiele ciekawych eksponatów, których obecność ma niewątpliwie znaczenie dla budowania etosu oraz kultywowania pamięci o tradycji Policji. W szklanych gablotach wyeksponowane zostały oryginalne dokumenty, artefakty i fotografie z czasów II RP, a doposażenie pomieszczenia w sprzęt multimedialny powoduje, że służy ono od ponad roku i będzie służyć obecnym oraz przyszłym pokoleniom. Organizowane są w nim spotkania o szczególnym charakterze, z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej oraz różnych zapraszanych w zależności od okazji gości.

Część materiałów w Izbie Pamięci została udostępniona przez panią Hannę Gucwińską oraz członków Oddziału we Wrocławiu „Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach, a także dzięki pomocy Przewodniczącej Oddziału pani Alicji Kluz oraz Koordynatora Oddziału pana Piotra Kacprzyńkiego.

Ideą izby jest godne oraz interesujące w swojej formie, kultywowanie pamięci o policjantach II RP, propagowanie wiedzy na temat historii oraz pracy Policji. Istotnym jest również zachowanie dziedzictwa przekazanego przez członków Oddziału we Wrocławiu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. W tym celu prowadzone są stałe prace nad gromadzeniem i digitalizacją udostępnionych pamiątek oraz opracowaniem na ich bazie multimedialnych materiałów edukacyjnych. Obecna aranżacja pomieszczenia pozwala na przyjmowanie grup zwiedzających oraz organizację spotkań edukacyjnych.

Właśnie dziś z okazji mijającego już roku od czasu jej otwarcia, odbyło się uroczyste spotkanie osób, dla których „pamięć o innych” i funkcjonowanie Izby Pamięci jest ważne, a byli nimi m.in. Wicewojewoda Dolnośląski pan Jarosław Kresa, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu IPN dr Kamil Dworaczek, Kierownik Muzeum Katyńskiego dr Sławomir Frątczak, Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Marek Kamiński, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego pan Dariusz Przybytniowski, I Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu pani Joanna Rybak-Brzezinka, Kapelan dolnośląskiej Policji ksiądz kanonik Stanisław Stelmaszek, Kustosz Wrocławskiej Golgoty Wschodu ojciec Witold Baran, Prezes Stowarzyszenia Dolnośląska Rodzina Katyńska we Wrocławiu pani Teresa Gwara, Prezes Oddziału we Wrocławiu Związku Sybiraków pan Ryszard Janosz, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pan Sławomir Zarentowicz, Dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu dr Andrzej Jerie, Komendant Dolnośląskiej Chorągwi Harcerstwa Polskiego hm. Arkadiusz Rudolf, Przewodnicząca Oddziału we Wrocławiu OSRP 1939 r. Pani Alicja Kluz oraz koordynator tego oddziału Pan Piotr Kacprzyński.

Rok jej funkcjonowania podsumował w sowim wystąpieniu kom. Arkadiusz Majcherek - Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, który jest jednocześnie kustoszem Izby Pamięci. Głos zabrali też zaproszeni goście: Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, Dyrektor Oddziału we Wrocławiu IPN dr Kamil Dworaczek, Kierownik Muzeum Katyńskiego dr Sławomir Frątczak, Prezes Oddziału we Wrocławiu Związku Sybiraków Ryszard Janosz, a cykl wystąpień zakończył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski, który podkreślił jak ważna jest "pamięć o innych" i serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie oraz funkcjonowanie Izby Pamięci. Zwrócił się też bezpośrednio do pracowników i policjantów z Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu, dziękując m.in. za ten jakże owocny rok wspólnych działań.

Jako dowód uznania z rąk nadinspektora Dariusza Wesołowskiego oraz pani Alicji Kluz i pana Piotra Kacprzyńskiego, symboliczne statuetki otrzymali: Dyrektor Oddziału we Wrocławiu IPN dr Kamil Dworaczek, Kierownik Muzeum Katyńskiego dr Sławomir Frątczak, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu pan Wojciech Trębacz, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu pani Joanna Demków i pracownicy Oddziału we Wrocławiu IPN, panowie Jerzy Rudnicki oraz Przemysław Mandela.

Ciekawym elementem spotkania był również czas, kiedy dr Krzysztof Łagojda z Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, w formie krótkiego i jakże interesującego wykładu, przybliżył losy pomordowanych policjantów i ich ostatnie dni podczas pobytu w obozach

Od dziś, dzięki uprzejmości Muzeum Katyńskiego w policyjnej Izbie Pamięci prezentowane są także czasowo przedmioty pochodzące z ekshumacji z mogił polskich policjantów w Miednoje stanowiące materialne świadectwo tej strasznej zbrodni.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Rzecznik Prasowy

KWP we Wrocławiu

 

 

Powrót na górę strony