Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu – Sekcja Daktyloskopii, Sekcja Mechanoskopii i Sekcja Badań Dokumentów

Data publikacji 03.06.2023

W naszym laboratorium znajdują się pracownie zajmujące się szeroko pojętą identyfikacją, analizowane w nich są ślady traseologiczne, przerobione numery identyfikacyjne samochodu czy odbitki linii papilarnych z reguły zabezpieczone na miejscu przestępstwa. Badane są tu także dokumenty pod kątem ich autentyczności.

Sekcja Daktyloskopii zajmuje się ujawnianiem śladów głównie linii papilarnych palców, dłoni lub stóp, czasem też czerwieni wargowej czy małżowiny usznej. W zakres badań tej sekcji wchodzi też ujawnianie chociażby śladów rękawiczek.

Biegli analizują i badają przedmioty znalezione na miejscu przestępstwa pod kątem ujawnienia na nich linii papilarnych. Później następuje proces ich identyfikacji. Na podstawie tego typu badań można nie tylko wytypować sprawcę przestępstwa, ale także wyeliminować osoby niemające z nim nic wspólnego. Dzięki nim można również dokonać identyfikacji nieznanych zwłok, określić sposób działania sprawcy, porównywać ślady z już zabezpieczonymi wcześniej, znajdującymi się w naszej bazie.

Badania z zakresu wizualizacji i identyfikacji śladów prowadzone są technikami laboratoryjnymi zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/1-ID „Badanie śladów linii papilarnych” wydanie 8 z dnia 10.06.2021 r., która jest akredytowana przez PCA.

Zapraszamy również do zapoznania się z Pracownią Badań Traseologicznych. Zajmuje się ona badaniem śladów powstałych w wyniku przemieszczania się ludzi, zwierząt lub środków transportu. Ślad stopy czy odwzorowanie spodu obuwia dostarczają istotnych informacji w procesie wykrywczym. Pozwalają dokonać porównania śladów czy wnioskować o sprawcy na podstawie śladów obuwia jakie zostały ujawnione na miejscu zdarzenia.

Badania traseologiczne śladów obuwia prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/2-IT „Badania traseologiczne” wydanie 5 z dnia 10.06.2021 r.

W Sekcji Mechanoskopii natomiast bada się autentyczność oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach oraz przeprowadza się badania identyfikacyjne pojazdów i ich podzespołów. Do tej pracowni najczęściej trafiają pojazdy z podejrzeniem przerobienia bądź zatarcia numeru VIN lub innych oznaczeń, uszkodzone zamki od drzwi, monety i wyroby jubilerskie, wszelkiego rodzaju maszyny mechaniczne posiadające numery identyfikacyjne.

Badania z oznaczeń identyfikacyjnych prowadzone są zgodnie z procedura badawczą HQ-PB/4-IIM „Badania oznaczeń identyfikacyjnych” wydanie 5 z dnia 10.06.2021 r. - akredytowaną przez PCA.

W Sekcji Badań Dokumentów sprawdza się między innymi: autentyczność dowodów osobistych, praw jazdy czy banknotów. Służą temu między innymi zabezpieczenia wprowadzane do tych dokumentów w postaci mikrodruku czy linii giloszowych. W świetle ultrafioletowym pojawiają się linie i wzory niewidoczne gołym okiem, które wskazują na autentyczność dokumentu. Badanie układu mikrodruku, wzorów i linii jest pracą niezwykle żmudną, ale niezbędną dla potrzeb prowadzonych postępowań.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Powrót na górę strony