Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjni kontrterroryści zacieśniają współpracę ze strażnikami granicznymi

Data publikacji 09.06.2023

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu to elitarna policyjna jednostka, której funkcjonariusze działają wszędzie tam, gdzie konieczna jest szybka i skuteczna reakcja na poważne zagrożenia. Oczywiście, aby ciągle utrzymywać najwyższy poziom umiejętności bojowych, kontrterroryści nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje podczas różnego rodzaju szkoleń. Już niedługo, dzięki ścisłej i wieloobszarowej współpracy ze strażą graniczną, wrocławscy policyjni specjalsi będą doskonalić swoje umiejętności w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. O współdziałaniu w tym obszarze rozmawiali podczas spotkania: Dowódca SPKP we Wrocławiu mł. insp. Wojciech Żmija, Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk SG Mariusz Ceckowski oraz ich zastępcy.

Policyjne pododdziały kontrterrorystyczne to elitarne jednostki, których funkcjonariusze działają wszędzie tam, gdzie sytuacja jest bardzo groźna, zagrożone jest życie i zdrowie wielu osób, albo konieczne jest zatrzymanie najniebezpieczniejszych przestępców. Są oni doskonale wyszkoleni, wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt i wyspecjalizowani w neutralizacji najpoważniejszych zagrożeń. Oczywiście, aby ciągle utrzymywać najwyższy poziom umiejętności bojowych, konieczne są nieustanne szkolenia, które kontrterroryści systematycznie realizują. 

Policyjni specjalsi często doskonalą swoje umiejętności również w trakcie ćwiczeń prowadzonymi wraz z funkcjonariuszami innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie naszego kraju. Doskonałym przykładem są liczne szkolenia organizowane wspólnie ze strażnikami granicznymi, podczas których przedstawiciele obu służb mają okazję w praktyce weryfikować metody i formy współdziałania w sytuacji zagrożenia, gdy konieczna jest ścisła kooperacja pomiędzy służbami, aby szybko i skutecznie zneutralizować zagrożenie.   

Już niedługo, aby cały czas podnosić poziom posiadanych umiejętności, wrocławscy kontrterroryści będą mieli okazję korzystać ze specjalistycznej bazy szkoleniowej, przy wykorzystaniu której szkoleni są na co dzień strażnicy graniczni. Policyjni specjalsi będą bowiem mogli podwyższać swoje kwalifikacje w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Komendant tej jednostki płk SG Mariusz Ceckowski spotkał się kilka dni temu z Dowódcą SPKP we Wrocławiu mł. insp. Wojciechem Żmiją, aby porozmawiać, m.in. właśnie o możliwości korzystania przez policjantów z potencjału, jaki w zakresie szkolenia daje lubański ośrodek szkoleń specjalistycznych straży granicznej.

Podczas spotkania w siedzibie wrocławskich kontrterrorystów, w którym uczestniczył również Zastępca Dowódcy SPKP we Wrocławiu nadkomisarz Bogdan Serniak oraz Zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu ppłk SG Tomasz Różański, omówiono także kwestie zacieśniania współpracy szkoleniowej, wymiany doświadczeń i doskonalenia współdziałania przez funkcjonariuszy policji i straży granicznej w sytuacjach zagrożenia. 

asp. Przemysław Ratajczyk
Sekcja KWP we Wrocławiu

Powrót na górę strony