Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie wysokościowe wrocławskich policyjnych specjalsów

Kiedy nie zatrzymują najgroźniejszych przestępców bądź nie neutralizują najpoważniejszych zagrożeń, nieustannie doskonalą swoje umiejętności podczas licznych szkoleń, aby byli gotowi skutecznie i profesjonalnie zareagować, gdy będą potrzebni. Mowa o funkcjonariuszach elitarnej policyjnej jednostki, jaką jest Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu. Tym razem, dzięki doskonałej współpracy z Karkonoską Grupą GOPR i Strażą Karkonoskiego Parku Narodowego, policyjni specjalsi odbyli w Karpaczu specjalistyczne szkolenie wysokościowe, podczas którego mogli doskonalić swoją sprawność m.in. w zakresie zjazdów w terenie skalnym na dużych odległościach oraz przemieszczania się w poziomie przy użyciu kolejki tyrolskiej.

Szkolenia to ich codzienność. Gdy tylko nie zatrzymują najgroźniejszych przestępców bądź nie neutralizują najpoważniejszych zagrożeń, doskonalą swoje umiejętności, aby byli gotowi skutecznie i profesjonalnie zareagować w momencie, gdy zostaną wezwani do działań. Mowa oczywiście o policyjnych specjalsach z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystyczny Policji we Wrocławiu.

Ta elitarna jednostka, funkcjonująca w strukturach dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, w swoich szeregach ma najlepiej wyszkolonych i wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt funkcjonariuszy, którzy o każdej porze dnia i nocy są gotowi do realizacji najtrudniejszych zadań, często wymagających od nich wysoce specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Aby móc działać na najwyższym poziomie, kontrterroryści nieustannie szkolą się, podnosząc swoje kwalifikacje w najróżniejszych obszarach. Swoje umiejętności doskonalą pod okiem specjalistów w danej dziedzinie, aby mieć pewność, że w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego będą w stanie skutecznie, szybko i kompleksowo zareagować.

Tym razem policyjni specjalsi pojawili się w Karpaczu, gdzie wspólnie z ratownikami  Karkonoskiej Grupy GOPR oraz przy wsparciu Straży Karkonoskiego Parku Narodowego, odbyli szkolenie wysokościowe. W malowniczej scenerii Karkonoszy wrocławscy kontrterroryści ćwiczyli zjazdy w terenie skalnym na dużych odległościach oraz przemieszczanie się w poziomie przy użyciu kolejki tyrolskiej. W trakcie ćwiczeń wykorzystywali specjalistyczny sprzęt wspinaczkowy, m.in.: różnego rodzaju karabinki, uprzęże, przyrządy zjazdowe i techniczne do poruszania się po ciągach linowych, które stosowane są podczas działań ścianowych bądź w terenie zurbanizowanym.

Przeprowadzone szkolenie to kolejny przykład doskonałej współpracy dolnośląskich policjantów z ratownikami Karkonoskiej Grupy GOPR oraz Strażą Karkonoskiego Parku Narodowego, która trwa już od wielu lat. Funkcjonariusze z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej współdziałają z goprowcami i strażnikami w wielu obszarach, czego efektem są między innymi liczne ćwiczenia, takie jak to, które odbyło się w Karpaczu. Jest to świetna okazja dla przedstawicieli tych trzech służb do wymiany doświadczeń i doskonalenia schematów oraz metod współdziałania, wykorzystywanych następnie podczas wspólnych akcji.   

Jak zaznacza Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu młodszy inspektor Wojciech Żmija cyt.: tego typu inicjatywy, jak szkolenie wysokościowe w Karpaczu, które jest tylko jednym z wielu wspólnych projektów SPKP, Karkonoskiej Grupy GOPR i Straży Karkonoskiego Parku Narodowego, pozwalają funkcjonariuszom tych służb nawzajem czerpać z posiadanej specjalistycznej wiedzy i doświadczeń, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie skuteczności oraz profesjonalizmu podczas podejmowanych przez nich działań.  
 
W podobnym tonie wypowiada się Piotr Zamorski - Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR, który również wskazuje, że cyt.: współpraca goprowców z dolnośląskimi policjantami od wielu lat rozwija się bardzo dobrze i zmierza we właściwym kierunku. Ratownicy Karkonoskiej Grupy GOPR współdziałają nie tylko z kontrterrorystami, ale również z przewodnikami psów służbowych oraz mundurowymi zajmującymi się poszukiwaniami osób zaginionych. W najbliższym czasie planowane jest już kolejne szkolenie, tym razem śmigłowcowe i wspólny obóz, podczas którego funkcjonariusze doskonalić będą swoje umiejętności oraz kooperację podczas działań ratunkowych.  

Szkolenie wysokościowe nie mogłoby się odbyć również bez wsparcia ze strony Straży Karkonoskiego Parku Narodowego, której Komendant - Bogumił Kotowski - akcentował podczas rozmowy, że cyt.: wieloletnia współpraca Straży KPN z policjantami przynosi wymierne efekty w podnoszeniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów korzystających z uroków Karkonoszy. Oczywiście współdziałanie nie ogranicza się tylko do obszaru szkoleń, ale przede wszystkim realizowane jest w postaci wspólnych patroli - latem pieszych, zimą narciarskich - w rejonie Karpacza i Szklarskiej Poręby, podczas których funkcjonariusze strzegą bezpieczeństwa turystów, narciarzy, ale również egzekwują od nich stosowanie się do obwiązujących przepisów.

asp. Przemysław Ratajczyk
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

  • Służbowy samochód grupy specjalnej GOPR (Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego)
  • Dwaj policjanci Samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu wraz z ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przygotowują się do wspinaczki po skałach.
  • Dwaj policjanci Samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu zjeżdżają na linach ze skały.
  • Policjanci Samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu wraz z ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przygotowują szykują się do wspinaczki po skałach.
  • Policjant zjeżdża na linie w dół skały.
  • Policjanci schodzą ze skały za pomocą lin.
  • Policjant Samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu  ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stoją na skale.
  • Wspólne zdjęcie policjantów i ratowników górskich.

 

Powrót na górę strony