Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odra niestraszna dolnośląskim Terytorialsom, bo przeszli już szkolenie z policjantami, którzy działają na jej wodach od lat

Policyjni wodniacy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu szkolili w miniony weekend żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zakres zajęć obejmował szerokie spektrum działań ratowniczych podejmowanych na terenach wodnych i przywodnych. Szkolenie zorganizowane przez policjantów, strażaków oraz zespół Wodnej Służby Ratowniczej odbywało się w okolicach miejscowości Łany. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, tego typu przedsięwzięcia planowane są także w niedalekiej przyszłości, a w obecnym projekcie udział wzięło 150 dolnośląskich Terytorialsów.

Zajęcia przygotowujące żołnierzy z 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej do reagowania w sytuacjach kryzysowych, odbyły się w miniony weekend na rzece Odrze, w rejonie podwrocławskiej miejscowości Łany. W trakcie szkolenia doskonalili oni swoje umiejętności m.in. w zakresie udzielania pierwszej pomocy, desantu z płynącej łodzi oraz przygotowania przeprawy linowej przez rzekę. Najważniejszymi jego elementami było ratowanie poszkodowanego porwanego przez nurt rzeki oraz przeprawa rannego przez wodę przy użyciu łodzi rozpoznawczej.

Funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu chętnie dzielili się z żołnierzami wiedzą i swoimi doświadczeniami, które to zbierali podczas  wielu lat służby na wodach Odry oraz w trakcie specjalistycznych szkoleń. Były to kolejne działania szkoleniowe pozwalające na doskonalenie procedur i zasad współdziałania poszczególnych służb, na wypadek wystąpienia sytuacji o charakterze kryzysowym, a wzięli w nich udział także strażacy z PSP oraz zespół Wodnej Służby Ratowniczej i 150 dolnośląskich Terytorialsów.

"Ćwiczenia żołnierzy 16 Dolnośląskiej Brygady Obronny Terytorialnej z innymi rodzajami służb są w mojej opinii ważne ze względu na wymianę doświadczeń, nabycie nowych umiejętności jak i ewentualne działanie wspólnymi siłami, gdy nastąpi taka potrzeba" - podkreślił por. Kamil Kanas dowódca kompanii dowodzenia. Dodał również, że (...) "żołnierze wynieśli z zajęć spory bagaż nowej wiedzy i doświadczeń mierząc się z rzeką Odrą".

"Współdziałanie służb mundurowych na terenach wodnych i przywodnych jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa osób wypoczywających na tym obszarze oraz bardzo istotne w przypadku wystąpienia zdarzań związanych z zagrożeniem życia i zdrowia lub różnych sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych. Ćwiczenia to jeden z elementów mający na nie bezpośredni wpływ, więc zawsze warto doskonalić posiadane umiejętności, aby być jeszcze bardziej skutecznym w działaniu" - powiedział podinsp. Mariusz Biliński Komendant Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Mając na uwadze obecną aurę i fakt, że coraz więcej osób decyduje się spędzać wolny czas w rejonie rzek oraz różnych akwenów wodnych, w trosce o ich bezpieczeństwo, kolejne tego typu przedsięwzięcia są planowane w przyszłości.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

Żródło:  Wojska Obrony Terytorialnej i Komisariat Wodny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

  • Żołnierze wyciągają z wody mężczyznę  i wciągają go na łódź policyjną,
  • Policjant na skuterze wodnym i funkcjonariuszka wojsk obrony terytorialnej przechodząca przez wodę asekurując się liną.
  • Policjant na skuterze wodnym obserwujący jak pozorant jest transportowany liną na brzeg.
Powrót na górę strony