Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kilkudziesięciu funkcjonariuszy służb kryminalnych z Dolnego Śląska wzięło udział w szkoleniu z zakresu zwalczania korupcji

Data publikacji 22.06.2023

Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli policjanci Wydziału do Walki z Korupcją z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i eksperci z ramienia Komendy Głównej Policji oraz Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Wzięli w nim udział funkcjonariusze zajmujący się na co dzień zwalczaniem tego typu przestępstw na terenie naszego województwa, a wszystko po to, żeby być jeszcze bardziej skutecznym w działaniu.

Stawiając na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i poszanowanie prawa, niezbędnym jest poodejmowanie wszelkich działań mających na celu zwalczanie różnego rodzaju zjawisk o charakterze przestępczym. Zaliczyć można do nich bez wątpienia czyny określane mianem korupcji, które to szczegółowo reguluje prawo. W myśl polskiego ustawodawstwa czynami korupcyjnymi są:

 • przekupstwo (łapownictwo bierne) – art. 228 k.k.,
 • sprzedajność (łapownictwo czynne) – art. 229 k.k.,
 • płatna protekcja (czynna i bierna) – art. 230 i 230a k.k.,
 • korupcja wyborcza – art. 250a k.k.,
 • korupcja gospodarcza – art. 296a k.k.,
 • korupcja wierzycieli – art. 302 § 2-3 k.k.,
 • zmowa przetargowa – art. 305 § 1 k.k.,
 • kwalifikowana postać fałszerstwa intelektualnego – art. 271 § 3 k.k.,
 • kwalifikowana postać nadużycia funkcji – 231 § 2 k.k.,
 • sprzedajność sportowa – art. 46 ust. 1 i 3-4 ustawy o sporcie,
 • przekupstwo sportowe – art. 46 ust. 2-4 ustawy o sporcie,
 • korupcja sportowa w związku z udziałem w zakładach wzajemnych – art. 47 ustawy o sporcie,
 • płatna protekcja w sporcie – art. 48 ustawy o sporcie,
 • klauzula bezkarności w sporcie – art. 49 ustawy o sporcie,
 • korupcja w sektorze farmaceutycznym - art. 54 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Przepisy dotyczące zwalczania korupcji znajdziemy w Ustawie Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 roku m.in. w art. 228, 229, 230, 230a, 231, 250a, 271, 296a, 302 oraz 305, a także w Ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie 46, 47, 48 i 49 oraz w art. 54 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 roku. 

Chcąc być skutecznym w działaniu, niezbędnym jest stałe doskonalenie posiadanych już umiejętności i wymiana doświadczeń między funkcjonariuszami biorącymi bezpośredni udział w realizacji spraw związanych z czynami dotyczącymi korupcji. Dlatego też policjanci Wydziału do Walki z Korupcją z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z ekspertami z Wydziału do Walki z Korupcją Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji i Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu, po raz kolejny zainicjowali panel szkoleniowy dotyczących tych zagadnień. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy zajmujących się na co dzień zwalczaniem tego typu przestępstw komend miejskich i powiatowych z całego Dolnego Śląska.

Podczas szkolenia rozmawiano na temat zwalczania przestępczości korupcyjnej przy wykorzystaniu wybranych metod pracy operacyjnej, pozyskiwania i wymiany informacji w sprawach, właściwym gromadzeniu materiału dowodowego, a także omówiono algorytmy czynności policjantów w przypadku ujawnienia przestępstw. 

Ważnym i jakże ciekawym elementem spotkania szkoleniowego, była bezpośrednia wymiana doświadczeń między funkcjonariuszami. 

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

 • Policjanci siedzą na krzesłach w dużej sali i słuchają wykładu
 • Policjanci siedzą na krzesłach w dużej sali
 • Policjanci siedzą na krzesłach w dużej sali
Powrót na górę strony