Policyjne działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na Dolnym Śląsku

Data publikacji 19.06.2020

Poruszają się poboczem lub jezdniami w miejscach, gdzie nie ma chodników i ścieżek rowerowych – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Dolnośląscy policjanci, mając na uwadze tą grupę osób, dzisiaj od rana prowadzą działania na rzecz poprawy ich bezpieczeństwa. W kampanię na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów zaangażował się również prof. dr hab. Jan Miodek, który w spocie prewencyjnym przypomina o zasadach bezpieczeństwa i apeluje o rozwagę na drodze.

Głównie na drogach, które prowadzą przez niewielkie miejscowości, gdzie nie ma chodników i ścieżek rowerowych, można spotkać niechronionych uczestników ruchu drogowego poruszających się poboczem lub jezdnią. Niestety nie wszyscy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Taki stan rzeczy wynika nie tylko z niewłaściwych zachowań na drodze pieszych czy też rowerzystów, ale również niezgodnych z przepisami ruchu drogowego zachowań kierujących pojazdami w stosunku do nich. Dlatego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego dolnośląskiej Policji kolejny raz, tym razem 15 kwietnia br., prowadzą na terenie województwa działania pod kryptonimem „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO", mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa.

Podczas ostatnich działań policjanci ujawnili ponad 350 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi, w tym również zaistniałych w stosunku do „niechronionych uczestników ruchu drogowego”. Były to m. in. nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, czy też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Ponadto policjanci ujawnili 30 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów, a dotyczyły one m. in. jazdy po przejściu dla pieszych czy też jazdy po chodniku tam, gdzie jest obowiązek korzystania z istniejących dróg dla rowerów. Za złamanie przepisów ruchu drogowego osoby zostały pouczone, ukarane grzywną w drodze postępowania mandatowego lub skierowano wnioski o ukaranie do sądów.

Takie działania policyjne mają też na celu kształtowanie świadomych i kulturalnych zachowań niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy respektują prawo i szanują prawa innych uczestników ruchy drogowego.

Do policyjnej akcji dołączył sam prof. dr hab. Jan Miodek, który w krótkim spocie mówi o tym, jak ważne jest nasze bezpieczeństwo. Apeluje do wszystkich pieszych o rozwagę, uwagę i rozsądek na drodze, gdyż, jak podkreśla, w starciu z pojazdem pieszy nie ma żadnych szans.

Film Policyjne działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na Dolnym Śląsku

Opis filmu: Profesor dr hab. Jan Miodek w krótkim spocie mówi o tym, jak ważne jest nasze bezpieczeństwo. Apeluje do wszystkich pieszych o rozwagę, uwagę i rozsądek na drodze, gdyż, jak podkreśla, w starciu z pojazdem pieszy nie ma żadnych szans.

Pobierz plik Policyjne działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na Dolnym Śląsku (format mp4 - rozmiar 9.2 MB)

Film Film przedstawiający policjantów, którzy pilnują bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta

Opis filmu: Film przedstawiający policjantów, którzy pilnują bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta

Pobierz plik Film przedstawiający policjantów, którzy pilnują bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta (format mp4 - rozmiar 18.2 MB)

Pliki do pobrania

  • 200.38 KB
    Transkrypcja do spotu o bezpieczeństwie pieszych
Powrót na górę strony