Galerie zdjęć

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 22.06.2020

W dniu 05 marca br. o godzinie 12:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 45 nowych policjantek i policjantów przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej Policji zasilili kolejni funkcjonariusze. Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi 45 nowych policjantek i policjantów. W dniu 05 marca 2020 roku słowa roty ślubowania wypowiedzieli stojąc na baczność.  Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 12.00 w Domu Klubowym "Śnieżka" przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policjantkom i policjantom akty ślubowania wręczył pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci funkcjonariusze zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
 • Przywitanie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusza Wesołowskiego
 • Wprowadzenie sztandaru KWP we Wrocławiu
 • Poczet sztandarowy podczas hymnu narodowego
 • Kandydaci i kandydatki do służby w policji
 • Złożenie ślubowania
 • Policjanci podczas roty ślubowania
 • Wręczenie aktów ślubowania nowym policjantom
 • Policjanci z wręczonymi aktami ślubowania
 • Widok na salę podczas Uroczystości ślubowania
 • insp. Dariusz Wesołowski podczas przemówienia do nowych funkcjonariuszy
 • insp. Dariusz Wesołowski wita nowych policjantów
 • przemowa Kapelana Policji Dolnośląskiej
Powrót na górę strony